Gå tilbake til:
Du er her:
OPPLÆRING: Ansatte og miljøarbeidere tilknyttet Senter for Migrasjonshelse øver på i PM+-metoden.
OPPLÆRING: Ansatte og miljøarbeidere tilknyttet Senter for Migrasjonshelse øver på i PM+-metoden.
Bilde: Valeria Markova

Hjelper flyktninger til bedre psykisk helse

Senter for Migrasjonshelse skolerer nå ufaglærte miljøarbeidere med flerkulturell bakgrunn i en metodikk som skal hjelpe flyktninger til bedre psykisk helse.

- Vi vet at mennesker med flyktningbakgrunn oftere har utfordringer med sin psykiske helse på grunn av utfordringer før, under og etter flukten. Samtidig kan denne gruppen også ha flere hindringer med å nyttiggjøre seg av eksisterende hjelpetilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten, sier psykolog Valeria Markova ved Senter for Migrasjonshelse. 

Utviklet av WHO

Behovet for psykisk helsehjelp til flyktninger verden over gjorde at WHO har utviklet en egen evidensbasert metodikk, Problem Managment Plus (PM+) til bruk for individuell intervensjon for voksne med behov for psykologisk støtte. Nå har Senter for Migrasjonshelse har fått tildelt midler fra IMDi til å gjennomføre opplæring i PM+ i Bergen kommune. Prosjektet startet opp i april i år.  

- Metoden går ut på å gi ufaglært helsepersonell enkle og effektive verktøy for å kunne følge opp personer med flyktningbakgrunn som har samme språklige og kulturelle bakgrunn som dem selv. PM+ er tidligere utprøvd i Hellas, Nederland og Tyskland. Forskning har vist at bruk av metoden gir en bedring i den psykiske helsen, forteller Markova.

Hjelp til selvhjelp

- Metoden er konkret og spesifikk. I løpet av fem uker gjennomføres det fem samtaler på 90 minutter med pasientene. I samtalene brukes en manual, der man går gjennom ulike steg og teknikker. 
- Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at personen kan mestre livet bedre. Det kan være teknikker for å håndtere stress og det å klare dagligdagse gjøremål som husarbeid og gå i butikken, forteller prosjektleder og koordinator ved Senter for Migrasjonshelse, Eline Nilsen. 

Hun understreker at tilbudet er forebyggende. Personer med tyngre psykiske problemer er ikke i målgruppen. 

Får opplæring

Den siste tiden har miljøarbeidere med flykningsbakgrunn fra Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi og Syria, samt tre helsepersonell ved SEMI fått innføring i metoden. Opplæringen har bestått av en teoretisk del og rollespill.

- Det har vært 10 dager med intensiv opplæring nå før sommerferien. Fremover skal vi bruke tiden til å øve, og i september er vi klatre til å ta metoden i bruk, sier Nilsen.  

Senter for Migrasjonshelse er først ute med å benytte PM + i Norge. De samarbeider også med Institutt for Samfunnspsykologi og Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen om implementering og evaluering av tilbudet.
 
- Ambisjonen vår er å bygge opp en norsk standard og kompetanse rundt dette, slik at vi senere eventuelt også kan veilede andre kommuner i metodikken, sier Nilsen. 

Les mer om PM+