Illustrasjonsbilde
Bilde: Illustrasjon av Anne Karine Aspholt Monsen

Hva er viktig for deg som pårørende?

Vil du bidra med dine erfaringer og påvirke vårt arbeid rettet mot pårørende?

Er du pårørende til en person på et aktivitetssenter eller en som mottar hjemmesykepleie flere ganger i uken fra Bergen kommune? Vi ønsker å få kontakt med deg som kan gi oss innsikt i hvordan det oppleves å være pårørende. 

Sett, styrket og hørt er et prosjekt i etat for hjemmebaserte tjenester, hvor vi ønsker å lære av pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver. 

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker å snakke med pårørende med belastende omsorgsoppgaver. Du kan være pårørende til en person med demenssykdom, men også andre kroniske sykdommer. Du kan være ektefelle, barn eller barnebarn. 

Innsikten fra dere pårørende skal vi bruke inn i kommunens forbedringsarbeid, vi skal: 

  • lage to animasjonsfilmer om temaer som kan oppleves vanskelig for pårørende
  • spille inn to podkastepisoder med pårørendetema
  • sette pårørendearbeid i hjemmebaserte tjenester i system

Slik tar du kontakt

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med Anne Karine Aspholt Monsen, rådgiver og prosjektleder for Aldringshuben i Etat for hjemmebaserte tjenester. Telefon: 992 66 844 eller Anne.Monsen@bergen.kommune.no 

(Vennligst ikke send sensitive opplysninger via e-post eller sms)

Les mer om: