To personer sitter med ryggen til utenfor Biblioteket, mens to feltarbeidere fra Utekontakten prater med dem.
SAMARBEID FOR UTSATT UNGDOM: Utekontakten er en viktig bidragsyter til forebygging blant Bergens utsatte ungdommer.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Inviterer til seminar om samordning av tiltak for utsatte barn og unge

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak for barn og unge. 16.–17. januar arrangeres årets SLT-seminar.

Tema for SLT-seminaret er "Felles ansvar og tverrfaglig samordning for utsatte barn og unge". Årets seminar har særlig fokus på robuste barn og unge, kriminalitetsforebygging, ungdom og rus og barn som pårørende.

Målgruppe

Målgruppe for seminaret er relevante personer fra enheter som tar et
kriminalitetsforebyggende hensyn for barn og unge i Bergen: skoler og videregående skoler, barnehager, politi, PPS/PPT, Oppfølgingstjeneste (OT), helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnevern, Utekontakten, psykisk helse, NAV, kultur, idrett, trossamfunn, natteravner, områdesatsing, vaktselskap, kjøpesentre, ideelle organisasjoner med flere.

Program og påmelding

Seminaret vil bli holdt på Quality Hotel Edvard Grieg.

Påmelding via skjema i denne lenken 

Påmeldingsfrist er 19. desember 2023. For å være sikret plass, anbefaler vi snarlig påmelding.

Last ned programmet:

Hva er SLT

SLT-modellen er en modell for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Gjennom å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner, skal modellen fremme gode og trygge oppvekstsvilkår. Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 190 kommuner. Bergen kommune har tre SLT-koordinatorer, som er plassert i Etat for barn og familie.