Mann foran tavle
STRUKTUR: Vernepleier Jan Christian Olsen jobber i et bofelleskap med fem voksne, mannlige beboere. For å gjøre hverdagen deres så strukturert og forutsigbar som mulig, bruker de en tavle som viser dagens gjøremål og bilder av hvem som er på jobb.
Bilde: Nina Blågestad

JOBB I KOMMUNEN: – Bofelleskap er mye mer enn stell og vafler

Han er utdannet økonom, men havnet tilfeldigvis i bofelleskap. Arbeidet er fysisk og psykisk tøft, men Jan Christian Olsen vil likevel gjerne anbefale jobben sin til andre.

NÅ SNAKKER VI MED: Jan Christian Olsen, assisterende leder ved Willy Valentinsensvei bofelleskap. Dette er en bolig  for personer med utfordrende atferd.

AKTUELL MED: Bofelleskapet har nylig fått utdannet syv mannlige helsefagarbeidere igjennom blant annet fagbrev på jobb. Dette er voksne menn uten erfaring fra området fra før. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

- Jeg starter klokken 07.00, og fra da er det full fart. Vi har 2-1 bemanning på to beboere og 1-1 på tre. Vi er med de gjennom hele døgnet og alle dagens gjøremål: morgenstell, frokost, dagsenter, tur og så videre. Vi er tre skift og til sammen 60 ansatte, 70 prosent av dem menn, på fem beboere. 80 prosent av tiden min jobber jeg i miljø, resten administrativt. Jeg er egentlig utdannet økonom, men begynte å jobbe her for 16 år siden og har utdannet meg til vernepleier. 

Hva lærer du?

–  At stabilitet over tid har mye å si. De fleste som bor her liker ikke endringer. Vi jobber mye med å strukturere hverdagen deres best mulig og forebygge bruk av tvang og makt. 

To menn som trener slåssing
TRENER: Å bli angrepet er en del av hverdagen for de ansatte ved bofelleskapet. Derfor trener de mye på ulike grep og hvordan de kan bruke minst mulig makt og tvang. Her trener Jan Christan sammen med kollega Kim.
Bilde: Nina Blågestad

–  Å bli angrepet er en del av jobben, de fleste av beboerne her har utagerende adferd og ikke verbalt språk. Det er økt bevissthet rundt dette siden jeg startet i jobben. Det er flere krav og strenge retningslinjer, og vi ser at stabilitet og systematisk forebygging har mye å si. Jeg er også mye rundt og underviser andre i kapittel 9, bruk av tvang og makt.

Hva er det beste ved jobben?

–  Allsidigheten, og at det skjer litt. Og følelsen av å gjøre en forskjell. Vi redder ikke hele verden, men for den enkelte beboer betyr vi mye. Vi er der gjennom alt, sorg, glede, nyttår, jul - uansett hva som skjer, er vi der.  Vi blir veldig glade i beboerne våre og blir ofte deres nærmeste. 

Hvilke utfordringer er det i jobben?

–  Vi opplever at det kan være vanskelig å rekruttere nyansatte som både har riktig kompetanse og personlig egnethet. Når vi ikke finner folk med riktig kompetanse, går vi motsatt vei og utdanner de vi trenger. Vi har nylig fått utdannet syv helsefagarbeidere og har flere på gang. Fordi det er vanskelig å rekruttere, har vi stort fokus på å ta vare på de ansatte som er her. Det skal være et trygt og godt arbeidsmiljø for alle som er her, både beboere og ansatte. 

Jan Christians fem anbefalinger for yrket

  • Mange tror det å jobbe i bofelleskap bare er stell og vafler. Men det er feil, det er veldig allsidig og faglig utfordrende.
  • Vi er masse på tur, jeg har nok grillet pølser på de fleste rasteplasser i området. Det er en fordel om du er glad i å være ute. Det andre bruker fritiden sin på, gjør vi på jobb. 
  • Det kan være tøffe tak, her må vi takle mer vold enn politifolk. De som jobber her må klare å stå i det og ønske å stå i det. 
  • Vi er veldig opptatt av at folk er trygge på jobb. Vi har nok folk på jobb, og de ansatte sier de får tid til å gjøre jobben sin. 
  • Det er en meningsfull jobb. De ansatte her bryr seg virkelig om beboerne. Og beboerne blir glade for å se oss - vi gjør en forskjell. 
Mann står ved en bil
UT PÅ TUR: De fleste beboerne elsker å være ute på tur i naturen, da faller de til ro. Derfor bruker Jan Christian og kollegaene mye av arbeidstiden sin ute. Bilen har pleksiglass mellom passasjersetet og førersetet, for å hindre angrep og spytting.
Bilde: Nina Blågestad

Ansatte forteller

Les flere intervju med ansatte i kommunen 

Se våre ledige stillinger