Bilde av bygningen som huser Åsane legevakt.
Åsane legevakt
Bilde: Julie Nordli

Jubileum for Åsane legevakt

Visste du at legevakten i Åsane har tilbudt øyeblikkelig hjelp i 30 år? Visste du at mannen bak mye av utviklingen har utført mer enn 1 000 legevakter?

Åsane legevaktstasjon åpnet i 1994 og er del av Bergen legevakt, midt i en bydel med mer enn 40 000 innbyggere.

– Gjennom tre tiår har legevakten i Åsane vært et viktig helsetilbud for både Åsabuer og andre i Bergensområdet, sier Legevaktsjef Anne Karoline Tyssøy Pedersen. – Jeg ser på legevakten i Åsane som en viktig del av legevakttilbudet i Bergen kommune, ikke minst som del av byutviklingen der det fortsatt vil være behov for bydelslegevakter.

Mannen bak utviklingen

Mye av æren for bydelslegevakten betydning har lege og tidligere medisinsk ansvarlig for Åsane legevakt, Harald Hauge.

– Harald har vært med nesten helt siden oppstarten i 1994, og har hatt et brennende engasjement for legevakttilbudet, sier Tyssøy Pedersen.

– Selv om Harald nå har overlatt roret til nye krefter, fortsetter han å være glødende opptatt av Åsabuene, og er fortsatt en aktiv pådriver for utviklingen av legevakttilbudet, fortsetter legevaktsjefen.

1 000 vakter og flere jern i ilden

I tillegg til å bygge opp bydelslegevakten, har Harald Hauge flere meritter å vise til.

– Harald har utført imponerende 1 000 vakter ved legevakten, trekker Tyssøy Pedersen frem. – I tillegg er han mye på tilbudssiden, enten det gjelder å bidra på seminarer, eller veiledning og kurs overfor andre leger.

Legevaktsjefen berømmer også de ansatte ved Åsane legevakt.

– Gjennom en veldrevet legevaktstjeneste har både leger og sykepleiere stor omsorg for pasientene, og viser at de er der for dem, forteller hun.

Visste du dette om Åsane legevakt?

  • Åsane legevakt er en av tre bydelslegevakter i Bergen kommune, sammen med legevaktene i Loddefjord og Fana.
  • Legevakten er åpen på kveldstid på hverdager, og i helger og på helligdager. 
  • Legevakten tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade. Ring først 116 117 dersom du trenger øyeblikkelig hjelp.
     

Les mer om: