Gå tilbake til:
Du er her:
Fantoft student
Byråd Katrine Nødtvedt klippet snoren for oppgraderte og flere nye studentboliger på Fantoft. Her sammen med direktør i Sammen, Per Kristian Knutsen og styreleder i Sammen, Amalie Johnsen Lunde.
Bilde: Ingerd Lene Nyheim

Markerte åpning av flere og oppgraderte studentboliger på Fantoft

Solen skinte da byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt klippet snoren for å markere at arbeidet med oppgradering og utviding av studentboligene på Fantoft er ferdig.

Etter seks år med anleggsarbeid  var datoen endelig kommet for åpningen som markerte at oppgraderingen og utvidelsen av studentboliganlegget på Fantoft er ferdigstilt. 

Dubletthybel
I "Fantoft TRE" prøver man noe nytt med to studenter på samme rom i perioder med stor pågang og bare en dersom trengselen ikke er like stor. Bildet viser en slik hybel.
Bilde: Sammen

Undervegs har 1500 boliger blitt oppgradert og fellesområdene og de sosiale sonene har blitt utvidet. 

Med nybygget “Fantoft TRE” har 500 nye hybler kommet inn i porteføljen med plass til inntil 2000 studenter. 

Det er ikke bare nyoppussete flotte hybler som venter studentene på Fantoft. Idrettshallen er utvidet og den har fått resepsjon og sosial sone. Alt er lagt til rette for trivsel og mulighet til å bygge gode sosiale relasjoner. 

- Vi er glade for at studentsamskipnaden har økt oppmerksomhet på forebygging av ensomhet i sine boliger, tilbyr stabile leieforhold og er opptatt av natur- og miljøhensyn ved etablering av nye studentboliger, sa byråd Katrine Nødtvedt i åpningstalen.

Ny byråd for studentpolitikk

Ved endring av byrådssammensetningen forrige uke ble Katrine Nødtvedt kastet inn i oppgaven med å være den i byrådet som har ansvar for studentboligpolitikken.

- Jeg er jo så heldig at jeg nå har overtatt ansvaret for studentboligpolitikken i Bergen og jeg gleder meg til å lære mer om temaet. Med rundt 37.000 studenter er det klart at studentene setter sitt preg på byen vår.  Derfor er der viktig for meg å lytte til studentene, studentorganisasjonene og Sammen og jeg gleder meg til det videre samarbeidet, sa byråden.

Studentene er en ressurs for Bergen

Byrådet har et mål og en ambisjon om at kunnskapsbyen Bergen skal være en attraktiv, aktiv og ledende studentby. Studentene bidrar til verdiskapning på mange felt. Både studenter fra resten av Norge, internasjonale studenter og studenter som er født og oppvokst her i Bergen, utgjør en viktig ressurs for Bergen både under og etter endt studietid. 

Det er derfor viktig for byrådet å se området med boliger for studenter ikke bare som et lukket område, men som et område som naturlig blandes med resten av byen. Da bybanen kom til Fantoft for 12 år siden, ble området knyttet til byen på en helt annen måte. Parkeringsplassen inne mellom blokkene på Fantoft er forsvunnet. I dag er det en grønn park som lokker studentene ut fra hyblene. Og i stedet for bossbiler som kommer inn for å tømme containere, er et nytt fremtidsrettet renovasjonsanlegg gravd ned under bakken.  

Bergen kommune ønsker å være en støttespillet for Sammen i arbeidet med å skaffe flere boliger til studentene. Spesielt denne høsten har det vært en vanskelig boligsituasjon for nye studenter som kommer hit til byen for å studere.  

- Noe av det første jeg vil gjøre som studentbyråd er å komme sammen med Sammen og Velferdstinget Vest for å se på hva vi kan gjøre fremover for å hjelpe på denne situasjonen, sa byråd Katrine Nødtvedt.

Det gode samarbeidet holder frem og kommunen fortsetter å være en støttespiller for at Sammen skal lykkes med etablering av enda flere boliger.