Bildet viser lekeplass med barn på Tollbodallmenningen
FJORÅRETS VINNER: Barnas byrom vant prisen for 2022 for sitt arbeid med å tilrettelegge for lek, opplevelser og samspill. Bildet viser lekeplassen på Tollbodkaien, som ble åpnet i juni i år.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Ønsker kandidater til Byen for alle-prisen

Bergen kommune og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse inviterer deg til å sende inn forslag til Byen for alle-prisen 2023.

Prisen er en påskjønnelse til de som arbeider for funksjonshemmedes aktive samfunnsdeltakelse - for at Bergen skal være en by for alle. 

Arbeidet kan skje gjennom at en bygger ned funksjonshemmende barrierer gjennom arbeid med universell utforming. Vi vil belønne initiativ som fører til større forståelse for funksjonshemmedes utfordringer, og som styrker funksjonshemmedes posisjon i samfunnet.

Prisen kan tildeles næringsdrivende, organisasjoner, privatpersoner eller offentlige virksomheter innen Bergen kommune. 

Slik kan du foreslå kandidater

Send forslag på e-post til: krff@bergen.kommune.no
Frist: 30. desember 2023. 

Forslaget må inneholde informasjon om: 
- hvem og hva saken gjelder
- god begrunnelse på hvorfor akkurat dette forslaget fortjener prisen

Aktuelle kandidater kan også foreslå seg selv.

Tidligere vinnere

Prisen har blitt delt ut fem ganger tidligere som «tilgjengelighetsprisen» og tre ganger som “Byen for alle-prisen”.

  • 2014: Skyss
  • 2015: St Paul gymnas
  • 2016: Småpudden
  • 2017: Møhlenpris oppveksttun
  • 2018: Bergen kirkelige fellesråd
  • 2019: Kristianborg barnehage
  • 2020: TV Bra
  • 2021: «Klart det går» i regi av Bergen og Hordaland turlag
  • 2022: Barnas byrom