Gå tilbake til:
Du er her:
BEMANNINGSKOORDINATOREN: Lill Rustad er bemanningskoordinator i Etat for covid-19.
BEMANNINGSKOORDINATOREN: Lill Rustad er bemanningskoordinator i Etat for covid-19.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Pandemiens ansikter: Bemanningskoordinatoren

Hver dag er mange i sving i Bergen kommune for å håndtere koronapandemien. Lill (57) er bemanningskoordinator.

NAVN: Lill Rustad
ALDER: 57 år
BOSTED: Ytre Sandviken
STILLING: Bemanningskoordinator 
UTDANNING: Prosjektledelse fra BI, studier i pedagogikk, hms og kultur

Jeg jobber som bemanningskoordinator i Etat for håndtering av covid-19. Bergen kommune har for tiden seks vaksinestasjoner i drift. Jeg lager planer for grunnbemanningen for tre av disse; Bergenshallen, Åsanehallen og Arna helseheim. 

En del ansatte på vaksinestasjonene har deltidsstillinger og andre turnuser vi må ta hensyn til. Tilgangen på vaksiner varierer fra uke til uke, og er usikker frem i tid. Å sette sammen bemanningsplanene kan derfor være litt av et puslespill. Men ting pleier å løse seg. Vi prøver å være fleksible, og opplever stor velvilje og fleksibilitet tilbake. 

Jeg startet i jobben i januar 2021. Den første tiden handlet mye om rekruttering til vaksinestasjonene. Jeg gjennomførte telefonintervju med aktuelle kandidater, sjekket referanser og sendte ut jobbtilbud. Alle nyansatte må ta et nettkurs om vaksineringen, og de som skal registrere inn pasienter på teststasjonene må også ta et journalføringskurs. Jeg koordinerer begge disse kursene.

Interessen for å jobbe med koronahåndteringen har vært stor. Det kom inn mer enn 600 søknader da kommunen søkte etter personell til vaksineringen. I tillegg til autorisert helsepersonell har vi ansatt personer med annen bakgrunn, for eksempel fra reiseliv. Dette er folk som ofte er kjempeflinke på data og logistikk. De kan være en god ressurs innen registrering på vaksinestasjonene. Det er også gledelig at så mange studenter og pensjonister har meldt seg. 

Til vanlig jobber jeg som kompetansekoordinator i Bergen brannvesen. Jeg har ansvar for kurs og interne øvelser for brannkonstablene, og skal sørge for at de har rett kompetanse til rett tid. Tidligere jobbet jeg i 17 år hos Falck Nutec. I tillegg til å koordinere den daglige driften, var jeg instruktør i sikkerhetsopplæringen for personell som skal jobbe offshore.

Etter 11 år i brannvesenet kjente jeg på at jeg ønsket noen nye utfordringer. Bonusen er at jeg får være med på denne store dugnaden mot korona. Jobben som bemanningskoordinator er et engasjement, og etter sommeren skal jeg tilbake til brannvesenet. 

Det beste med jobben er samarbeidet med de andre som jobber i bemanningsteamet for vaksinestasjonene. Vi er seks, sju personer som er avhengige av hverandre. Dagene på jobb er hektiske, men tonen er humørfylt og god. Jeg som er vant med en mannsdominert arbeidsplass synes det er veldig kjekt å få jobbe med flere damer.

Nå er vaksineringen kommet godt i gang. Jeg er spent på hvordan tiden fremover blir. Til sommeren er det ferieavvikling, samtidig som mange skal vaksineres. Det er fortsatt behov for mer personell i koronahåndteringen.  


Vil du bidra i koronahåndteringen?
Bergen kommune trenger fortsatt flere ansatte i viktige stillinger.
Les mer og se oversikt over ledige jobber