Gå tilbake til:
Du er her:
LUFTEVEISKLINIKKMEDARBEIDEREN: Janne Mikkelsen er helsesekretær på luftveisklinikken på Sandsli.
LUFTEVEISKLINIKKMEDARBEIDEREN: Janne Mikkelsen er helsesekretær på luftveisklinikken på Sandsli.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Pandemiens ansikter: Luftveisklinikkmedarbeideren

Hver dag er mange i sving i Bergen kommune for å håndtere koronapandemien. Janne (46) jobber på luftveisklinikk.

NAVN: Janne Mikkelsen
ALDER: 46 år
BOSTED: Laksevåg
STILLING: Registreringsansvarlig på luftveisklinikk
UTDANNING:  Helsesekretær 
 

Jeg jobber som registreringsansvarlig på luftveisklinikken på Sandsli. Kommunen har også en luftveisklinikk i Åsane. Vi er et tilbud til personer med luftveissymptomer som trenger legeundersøkelse. Fastlegene henviser pasientene til oss. På luftveisklinikken er vi kledd og utstyrt for å håndtere koronasmitte, noe fastlegekontorene ikke er. Vi skal være en hjelp og avlasting for dem. 

De fleste arbeidsoppgavene mine er av administrativ art. Jeg tar imot henvisninger, ringer pasientene og setter dem opp på legetime. Jeg bestiller taxi eller tolk ved behov. Noen ganger assisterer jeg legene når de undersøker pasientene. Jeg holder også oversikt over legenes timelister. 

På luftveisklinikken er det to til tre leger i sving fra klokken 08.00 om morgenen. I løpet av en dag kommer det inn rundt 50 personer på de to luftveisklinikkene til kommunen. Symptomene de har varierer; fra lette til alvorlige. Det hender vi må sende pasienter videre til sykehus. 

Det mest krevende med jobben er å gå i fullt smittevernutstyr mesteparten av arbeidsdagen. Det er tungt, både fysisk og psykisk. Jeg kan ikke spise eller gå på toalettet, og det føles klamt. Smittevernutstyret må tas på og av i en bestemt rekkefølge. Jeg må følge prosedyren nøye for ikke å utsette meg for smitterisiko. 

De som kommer hit til luftveisklinikken, møter virkelig pandemien ansikt til ansikt. Folk reagerer litt ulikt når de blir tatt imot av helsepersonell i fullt smittevernutstyr. For noen kan det være litt voldsomt og skummelt, mens andre synes det er betryggende.    

Det beste med jobben er kollegene mine. Vi er en liten base, med to-tre faste personer. I tillegg jobber det fastleger her på rullering. Det er også en del medisinerstudenter her. Jeg liker å jobbe med unge mennesker. Jeg liker også følelsen av å være en del av noe større; å kunne gjøre en nyttig innsats i en vanskelig tid som verden er sammen om. 
 
Da pandemien startet hadde jeg nettopp omskolert meg til helsesekretær. Før det var jeg lufttrafikktjenestefullmektig i kontrolltårnet på Flesland i 20 år. Jeg trivdes godt i jobben, men måtte slutte på grunn av nedbemanning. 

Jeg søkte da kommunen ønsket helsepersonell til koronahåndteringen, og fikk jobb som helsesekretær på luftveisklinikken. Siden har jeg vært her på fulltid. Engasjementet mitt varer ut august. Hva som skjer etterpå, vet jeg ikke. 

Jeg er takknemlig for muligheten jeg har fått. Å jobbe her på luftveisklinikken er en fin start på en ny karrierevei, og en god erfaring å ta med seg videre i livet. 

Vil du bidra i koronahåndteringen?
Bergen kommune trenger fortsatt ansatte i viktige stillinger.
Les mer og se oversikt over ledige jobber