Gå tilbake til:
Du er her:
VAKSINEKOORDINATOREN: Maren Risøen er en av fem vaksinekoordinatorer i Etat for håndtering av covid-19.
VAKSINEKOORDINATOREN: Maren Risøen er en av fem vaksinekoordinatorer i Etat for håndtering av covid-19.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Pandemiens ansikter: Vaksinekoordinatoren

Hver dag er mange ansatte i kommunen i sving med å håndtere koronapandemien. Maren (26) er vaksinekoordinator.

NAVN: Maren Risøen
ALDER: 26 år
BOSTED: Kronstad
STILLING: Vaksinekoordinator
UTDANNELSE: Bachelorgrad i folkehelse, master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Er også utdannet personlig trener.
 

Jeg er vaksinekoordinator i Etat for håndtering av covid-19. Jobben min handler om å koordinere logistikken rundt koronavaksinene som Bergen kommune får tildelt fra Folkehelseinstituttet.

De fleste vaksinene sendes ut til fastlegene og kommunens vaksinestasjoner, men også hjemmebaserte tjenester, sykehjem og botilbud i kommunen får tildelt vaksiner.

Å vaksinere en hel befolkning i løpet av kort tid er noe nytt som ikke gjort før, og det har sine utfordringer. Noen grupper i samfunnet er vanskelige å nå. Jeg jobber spesielt med å legge til rette for noen av gruppene som gjerne faller utenfor, som personer med minoritetsbakgrunn, rusavhengige og personer med syns- og hørselsvansker.

Jeg jobber både med informasjon og det praktiske rundt selve vaksineringen. For å finne gode løsninger samarbeider jeg med ulike avdelinger i kommunen og frivillige organisasjoner. Jeg jobber også en del i team med de fire andre vaksinekoordinatorene i Etat for håndtering av covid-19, men vi har ulike områder vi har ansvar for.

Mye av organiseringen rundt vaksineringen skjer digitalt. Kommunen sender ut brev med en lenke der folk skal registrere seg på nettet. De som ikke har mulighet for det, kan ringe og registrere seg på koronatelefonen når det er deres tur til å motta vaksine. Bergenserne skal vite at vi gjør alt vi kan for å nå frem til alle.

Stillingen som vaksinekoordinator har jeg hatt siden mars i år. Dette er den første jobben jeg får brukt utdannelsen min i. Etter at jeg var ferdig utdannet sommeren 2019 jobbet jeg på Solstrand hotell, hvor jeg har vært i perioder gjennom flere år. Jeg har også jobbet litt i barnehage.

Den store utfordringen for oss som jobber med vaksineringen er usikkerheten rundt hvor mange vaksiner Bergen får tildelt. Dette vet vi ikke før rundt en uke på forhånd. Alle vil ha vaksinen, og kommunen har vaksinestasjoner som kan vaksinere mange. Da er det litt frustrerende at vi ikke får flere vaksiner. I det siste har det skjedd endringer både i vaksinasjonsprogrammet og prioriteringen av grupper. Uforutsigbarheten gjør at planene vi legger ofte må endres.

Jeg trives veldig godt i jobben min. Den er spennende og meningsfull. Ingen dager er like. Det er veldig travelt, men stemningen er god. Folk er blide og positive.

Det er ekstra fint å kunne bidra inn mot dem som faller utenfor. Det er så viktig at alle blir sett og ivaretatt. Det store målet er at vi skal få satt alle vaksinene vi mottar, og at alle som ønsker vaksinen skal få den.


Vil du bidra i koronahåndteringen? 
Bergen kommune trenger fortsatt flere ansatte i viktige stillinger.
Les mer og se oversikt over ledige jobber