Mann sitter i sofa og holder seg til hodet.
All statistikk viser at langt flere gutter og menn dør i selvmord enn jenter og kvinner. Hver måned tar i gjennomsnittet 10 unge menn mellom 18 og 30 år i Norge livet sitt.
Bilde: Nik Shuliahin/Unsplash

Rullering av Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen

Dette er en rullering av den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har et særlig sterkt fokus på barn, unge og menn.

I arbeidet med planen har det vært et bredt samarbeid med offentlige aktører og frivillige organisasjoner. Handlingsplanen inneholder tiltak både i og utenfor de kommunale tjenestene, og forutsetter et tett samarbeid med Helse Bergen HF, RVTS, RKBU, Vestland Fylkeskommune, ulike institusjoner for høyere utdanning og flere frivillige organisasjoner.

-    Hvert år mister vi rundt 30 til selvmord i Bergen. Hvert enkelt av disse dødsfallene er tragedier for den avdøde, deres etterlatte og for felleskapet som mister en av sine egne. Derfor vil vi intensivere og bygge videre på det viktige forebyggingsarbeidet som er satt i gang, sier Line Berggreen Jacobsen, byråd for barnevern og sosiale tjenester.

Forebyggende innsats

Det legges i planen vekt på forebyggende innsats rettet mot barn og unge. Hvis barn og unge lærer å håndtere kriser på en god måte, vil dette kunne være en styrke de tar med seg gjennom hele livet. 

-    Selvmord er et alvorlig samfunnsproblem, og forebygging krever bred innsats fra alle våre tjenester. Våre tilbud må innrettes slik at alle blir sett og hørt. Vi må sørge for at alle ansatte får kompetansen og de rette verktøyene til å avdekke og forebygge selvmordstanker, sier Berggreen Jacobsen. 

Selvmord er også den hyppigste dødsårsaken blant de under 25 år. Tiltaket Livet på timeplanen gir ansatte verktøy til å gjenkjenne og snakke med barn og unge i krise. Tiltaket ble iverksatt etter forrige handlingsplan og er viktig å videreføre. Ansatte i skolene har behov for trygghet og verktøy til å snakke med skoleelever som står i kriser. Det kan sørge for at flere får en god oppvekst som varer livet ut.  

I planen presenteres pågående arbeid som har betydning for forebygging av selvmord, og presenteres forslag til nye tiltak og videreføring av eksisterende tiltak. Gjennom 15 tiltak styrkes innsatsen for å forebygge selvmord i Bergen. Det foreslås blant annet tiltak for å øke kompetanse i barnehage og skole, tilgjengeliggjøring av helsehjelp for ungdom og styrke oppfølgingen av personer som strever med selvmordsproblematikk.

Les saksdokumentene her.
 

Les mer om: