Ansatte fra Utekontakten i samtale med ungdommer i Bergen sentrum
DER UNGE ER: Utekontakten i Bergen kommune er viktige i kontakten med barn og unge der de oppholder seg i byen.
Bilde: Kristin Hauge

Sammensatt utfordringsbilde for unge som ruser seg

Utekontakten i Bergen kommune legger frem rapport som peker på både enkeltstående og strukturelle utfordringer knyttet til unges bruk av rusmidler.

- Vi håper at rapporten kan bidra til å øke forståelsen for utfordringene rundt bekymringsverdig rusmiddelbruk blant ungdommer i Bergen, og gi kommunen et bedre grunnlag for å tilby hjelpetjenester som er tilpasset deres behov, sier Joachim Bjerkvik, leder for Utekontakten i Bergen kommune.

Byrådet bestilte høsten 2022 en HKH-rapport om rusbruk blant ungdom. Målet med kartleggingen har vært å undersøke årsaken bak og situasjonen til ungdommer i Bergen kommune med et bekymringsverdig rusmiddelbruk, samt hvordan kommunen på best mulig vis kan bistå disse.  

Om rapporten

Rapporten er et resultat av en kartlegging basert på metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Målgruppen for kartleggingen er barn og unge i Bergen mellom 11-18 år, og det er få indikatorer på rusmiddelbruk blant de yngste i målgruppen. Ungdommer med bekymringsverdig rusmiddelbruk er hovedsakelig i alderen 14-17 år, og det er liten forskjell kjønnsmessig.

Les rapporten: Kartleggingsrapport om bekymringsverdig rusmiddelbruk blant barn og unge i Bergen - 2023

- Kartleggingen viser at det er økt bekymring knyttet til normalisering av rusmiddelbruk blant ungdommer. Mange unge overvurderer hvor stor andel av andre ungdommer som bruker rusmidler, noe som kan bidra til lavere terskel bruk og dermed risiko for å utvikle et bekymringsverdig rusmiddelbruk, sier Bjerkvik.

Rapporten peker på et behov for å styrke det forebyggende arbeidet gjennom tidligere innsats hvor flere barn og unge får riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av både faggrupper, etater og politikkområder, avslutter Joachim Bjerkvik.

 - Rett hjelp tidlig nok

Byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen, har nå fått overlevert HKH-rapporten. Rapporten skal behandles i byrådsavdelingen og fremlegges for bystyret.  

- Dette er en grundig og viktig kartlegging som kommer til å være et viktig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet på rusfeltet. Det er utrolig viktig å oppdatere kunnskapsgrunnlaget man utformer politikk på jevnlig.  Jeg vil takke alle som har vært med å lage den, sier byråden.

Berggreen Jacobsen er opptatt av at utfordringene som påpekes i rapporten henger sammen med tiltakene som foreslås på oppvekstfeltet.

- Informasjon til ungdom må være i de rette kanalene. Vi må gjøre tjenestene tilgjengelig der ungdom oppholder seg og tjenestene må være koordinerte og arbeide tettere sammen. Vi må gi rett hjelp tidlig nok, noe vi adresserer i oppvekstplanene som nå legges frem for bystyret, forklarer byråden.  

Les mer om: