Sikker strømforsyning (UPS) til dørautomatikk

Har du fått installert dørautomatikk som hjelpemiddel i perioden juli 2010 til medio 2020 og har mottatt et brev fra NAV om krav til sikker strømforsyning?

I mars 2024 ble det sendt ut brev fra NAV til alle som i dag har dørautomatikk som hjelpemiddel, installert i perioden juli 2010 til medio 2020. Bakgrunnen for brevet er at det kan ha blitt installert dørautomatikk i denne perioden som mangler nødstrøm, og at sikker strømforsyning (UPS) må installeres.

Dersom du har mottatt brevet og har spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med: 

NAV Hjelpemiddelsentral
E-post: nav.hot.vestland.bergen@nav.no 
Telefon: 40 70 28 12 (kl. 9.00-11.00 og kl. 12.00-14.00).