Gå tilbake til:
Du er her:
FERIEAVVIKLING: Fastlegene i Bergen vikarierer for hverandre.
FERIEAVVIKLING: Fastlegene i Bergen vikarierer for hverandre så langt som mulig.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Sjekk når fastlegen din har ferie

Er fastlegen din på ferie, vil andre leger vikariere i dennes fravær så langt som mulig. Se oversikten over når fastlegekontorene i Bergen er åpne i sommer.

I sommerferien har fastlegene ordnet vikarer for hverandre så langt som mulig. Sjekk oversikten for å se hva som gjelder for din fastlege og når de ulike fastlegekontorene holder åpent i sommer. 

Begrenset kapasitet

Dessverre er det per i dag ikke ledig kapasitet hos fastlegene i Bergen. Flere leger har begrenset kapasitet og må vurdere pasientene utfra alvorlighetsgrad. Det innebærer at det i noen tilfeller kan være lang ventetid for å få time. 

Du kan be om å få fornyet resept på dine faste legemidler på helsenorge.no. De fleste fastlegene tilbyr digitale tjenester der. 

Har du ikke fastlege og har behov for helsehjelp, må du kontakte legevakten på telefon 116117. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Legevakten er åpen som vanlig

Behov for øyeblikkelig hjelp vil alltid bli ivaretatt av Bergen legevakt. Ring 116 117 før du møter opp.  

Legevaktstasjonene i bydelene er også åpne som vanlig i sommer. Ved akutt behov for sykehjemsplass eller hjelp til å klare seg i hjemmet i løpet av sommeren, kan du kontakte vurderingskontoret for voksne og eldre.