Gå tilbake til:
Du er her:
hepatitt C forskningssykepleiere
Forskningssykepleierne Lillian og Kristin utenfor MO-senteret Gyldenpris der hepatitt C-prosjektet holder til.
Bilde: Martine Lepsøy Bonnier

Søker flere deltakere i hepatitt C-prosjekt

Skal vi eliminere sykdommen hepatitt C trenger vi at flere tester seg og kommer i behandling. Prosjektet tilbyr drop-in og timeavtale for testing og eventuelt behandling på MO-senteret Gyldenpris.

Bergen kommune har satt som mål å utrydde hepatitt C i Bergen. I 2018 etablerte Bergen kommune i samarbeid med Helse Bergen et hepatitt C-prosjekt. Så langt har kommunen testet 158 personer og 51 har startet opp i behandling. Men vi har ikke nådd målet enda, og vi trenger din hjelp!

Hepatitt C-prosjektet holder til på MO-senteret Gyldenpris, og forskningssykepleierne Kristin og Lillian tilbyr alle personer med rusavhengighet testing og evt. behandling for hepatitt C.

- Hepatitt C er en virussykdom som gir betennelse i leveren. Viruset smitter gjennom blod. Personer med rusavhengighet er særlig utsatt for hepatitt C. Det finnes ikke noe vaksine mot dette viruset. Det viktigste tiltaket er derfor å teste for og behandle hepatitt C, sier Lillian.  Forskningssykepleierne er derfor Bergen kommune sitt viktigste bidrag for å bekjempe viruset.

Det er viktig å behandle tidlig

Personer med rusavhengighet er særlig utsatt, og vi antar at 50-70 % har hepatitt C. Hepatitt C er den ledende årsaken til leversykdommer og levertransplantasjoner og forårsaker dårlig helse og tidlig død blant målgruppen. Det er derfor særlig viktig å avdekke og starte opp med behandlingen tidlig forteller Lillian.

Får bedre livskvlitet

Brukere som har gjennomgått behandlingen forteller at de har fått bedre helsetilstand og livssituasjon etter behandlingen. Alle som har testet seg får tilbud om en årlig helseundersøkelse. Mange forteller at de er blitt mer oppmerksom på egen helse etter deltakelse i hepatitt C-prosjektet.

- Mange av de som er smittet lever ikke noe A4 liv. Det er ikke alle som klarer å følge opp timeavtale. Da er dette tilbudet et fint alternativ. Mange har hatt viruset ubehandlet i kroppen i flere år. De fleste vi møter er opptatt av egen helse og er glad for at det finnes en effektiv behandling uten store bivirkninger. Det føles derfor godt å hjelpe denne brukergruppen å komme i gang med behandling slik at de endelig kan bli kvitt viruset, sier Kristin.

Har også ambulant testing

- Alle personer med rusavhengighet skal få tilbud om testing for hepatitt C.  Vi tilbyr både timeavtale og drop-in på MO-Gyldenpris. I tillegg tilbyr vi ambulant testing og er i perioder tilgjengelig på de andre MO-sentrene, forteller Lillian.

Prøvetaking hepatitt C
Alle som kartlegges for hepatitt C må utføre en ultralydundersøkelse av leveren, i tillegg til blodprøver. Alle som kartlegges for hepatitt C må utføre en ultralydundersøkelse av leveren, i tillegg til blodprøver.
Bilde: Martine Lepsøy Bonnier

Sånn foregår testing og behandling

Testing for hepatitt C krever en blodprøve. I tillegg må man gjennomføre en ultralydundersøkelse av leveren, som sjekker leveren for skader.  Dersom noen får påvist kronisk Hepatitt C får de tilbud om medikamentell behandling. Behandlingen består av 1 pille hver dag i 8 til 12 uker. Den er svært effektiv, har lite bivirkninger og 95 % blir frisk.

- Det er vår jobb å lage et godt behandlingsopplegg sammen med brukeren. Mange i målgruppen har vanskeligheter med å gjennomføre behandlingen, og det krever individuelt tilpassede tiltak og tett oppfølging, forteller Kristin.

Samarbeid med Helse Bergen:

Sykepleierne samarbeid tett om behandlingen med overlege på Haukeland sykehus i Helse Bergen. I tillegg til kommunen tilbyr Helse Bergen testing og behandling for alle som får Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I januar 2020 hadde Bergen kommune og Helse Bergen til sammen testet 750 pasienter.

Men vi er enda ikke i mål. Og vi trenger hjelp fra alle som kjenner noen i risikogruppen for hepatitt C. Vi håper dere vil informere om hepatitt C prosjektet og ta kontakt med oss dersom man har spørsmål eller ønsker å teste seg, oppfordrer Lillian og Kristin.

Kontaktinformasjon til Hepatitt C-prosjektet: