Gå tilbake til:
Du er her:
En som spiller gitar.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Søker hjemmeboende til deltakelse i forskningsprosjekt om hukommelsevansker

Forskningsprosjektet handler om å undersøke om musikkterapi eller trening kan bremse hukommelsesvansker, og vi søker hjemmeboende personer.

Vi søker deg som har opplevd svekket hukommelse de siste to årene uten kjente årsaker til vanskene. Vi vil undersøke om musikkterapi eller fysisk aktivitet kan bidra til å bremse hukommelseproblemer.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, Bergen kommune, og HVL.  For mer informasjon og påmelding: Birthe Flo, birthe.flo@uib.no, mobil: 468 84 692. 

Les mer om forskningsprosjektet ALMUTH

Kriterier for å delta

  • Du må ha en viss grav av vansker (dette finner vi ut enten via telefon eller ved testing)
  • Du må kunne samtykke til å delta
  • Du må bo hjemme
  • Du må ha normal til god hørsel (med/uten høreapparat)
  • Du kan ikke ha metall operert inn i bløtvev i kroppen (f.eks. pacemaker)

For påmelding, spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med Birthe Flo på telefon 468 84 692, eller på birthe.flo@uib.no

Kompetansesenter for demens gir kurs, råd og veiledning til mennesker med demens og deres pårørende.