Styrker kompetansen på kjønn og seksualitetsmangfold

Ungdom som bryter med kjønnsnormen opplever mer mobbing, diskriminering, stigma, og psykiske helsevansker enn andre. Nå styrker kommunen kompetansen, slik at de kan bli møtt på en bedre måte.

Bilde av helsesykepleierne Eli Hjelle Strandkleiv og Sara Raldsand.
KOMMUNENS SPESIALISTER PÅ KJØNN OG SEKSUALITETSMANGFOLD: Eli Hjelle Strandkleiv og Sara Roaldsans utgjør et nytt Kompetanseteam for kjønn og seksualitet. Etter sommeren er de i full gang med arbeidet.
Bilde: Eli Hjelle Strandkleiv

– Mange ungdommer synes det er flaut eller vanskelig å snakke om kjønn, seksualitet og kropp. Da er det viktig at de voksne som møter dem er trygge og komfortable med å bruke ord og uttrykk knyttet til dette, og kan normalisere de problemene som ungdommene opplever, og vise forståelse for at situasjonen deres er vanskelig.

Det sier Sara Roaldsand, som er helsesykepleier på Helsestasjon for ungdom og studenter i Familiens hus i Møllendalsveien. Sammen med kollega Eli Hjelle Strandkleiv har hun denne våren gjennomført videreutdanning i seksualitets- og kjønnsmangfold ved Universitetet i Agder. Sara er fra tidligere utdannet sexologisk rådgiver, mens Eli også har tatt et emne i sexologi denne våren. Nå skal de to utgjøre Bergen kommune sitt nye Kompetanseteam for kjønn og seksualitet som starter opp til høsten. 

Følger opp vedtatt plan

Kompetanseteamet er ett av mange tiltak i Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønn og seksualitetsmangfold, som ble vedtatt i Bergen bystyre i oktober 2023.

– Å bli anerkjent for den en er, er viktig for alle mennesker. Det er derfor nødvendig at omgivelsene rundt barn og unge er inkluderende ovenfor personer som utfordrer tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet. Vi mener en av måtene å oppnå dette målet på er å styrke kompetansen på feltet til de som møter barn og unge, sier Belen Birkenes, kommunaldirektør for byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. 

Skal hjelpe både ungdommene selv og de voksne rundt

Kompetanseteamet skal være en ressurs både for ungdommen selv, og for voksne som møter ungdommene i sårbare situasjoner. Både kommunalt ansatte og personer fra organisasjonsliv kan ta kontakt for råd og veiledning. Teamet vil være lokalisert på Helsestasjon for ungdom og studenter, men arbeidet vil være rundt omkring i hele kommunen, ut fra hvem og hvor de skal undervise eller veilede.

To knyttede hender, med bokstevene LGBTQIA+ skrevet i regnbuens farger på fingrene.
MANGFOLD: Det er mange bokstaver og farger å orientere seg i. Da er det godt å kunne søke råd hos noen med rett kompetanse.
Bilde: Unsplash

Utfordrende - også for helsepersonell

Det er ikke bare ungdom som synes at dette er vanskelige temaer å snakke om. Temaer som kjønn og seksualitet kan oppleves kompliserte og fremmede, også for mange voksne, og til og med for helsepersonell. Til tross for at helsestasjonene og skolehelsetjenestene utgjør førstelinjen på dette feltet, viser en undersøkelse gjort av VG at over halvparten av landets helsesykepleiere er usikre på hva de skal gjøre når barn og unge forteller at de er født i feil kropp (VG). Dette samsvarer med erfaringene til Sara og Eli, som allerede opplever at flere tar kontakt for råd og veiledning.

– Det er viktig å heve kompetansen til ansatte i kommunen, slik at ansatte føler seg tryggere, og opplever å ha et større kunnskapsgrunnlag. Å ha et kompetanseteam gir ansatte et sted å henvende seg for veiledning, og ungdom med spørsmål om kjønn- og seksualitet noen å snakke med. I tillegg får vi mulighet for å undervise ansatte i kommunen, sier de to helsesykepleierne.