Gå tilbake til:
Du er her:
SMITTEVERNINSPEKTØRER: Helsebyråd Beate Husa er glad for at Tom Throndsen (t.v) og Gunnar Rasmussen bidrar til å styrke arbeidet med å følge opp smittevernreglene i Bergen.
SMITTEVERNINSPEKTØRER: Helsebyråd Beate Husa er glad for at Tom Throndsen (t.v) og Gunnar Rasmussen bidrar til å styrke arbeidet med å følge opp smittevernreglene i Bergen.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Styrker smittevernarbeidet med inspektører

Fire kommunale smitteverninspektører skal nå sørge for at koronareglene blir forstått og fulgt i Bergen.

- Bergen kommune har plikt til å føre tilsyn etter Covid-19 forskriften, og det er viktig at vi har folk som kan følge opp det ansvaret, sier helsebyråd Beate Husa.

Den siste tiden har Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ansatt fire smitteverninspektører. De skal føre tilsyn med privatpersoners etterlevelse av karantenebestemmelsene, både innreisekarantene og smittekarantene, samt etterlevelse av isolasjonsbestemmelsene. Formålet med ordningen er å forebygge og stoppe smittespredning av covid-19.

- Jeg er glad for at vi får styrket smitteverninnsatsen på denne måten. Regelverket er komplekst og vanskelig å forstå. Noen ganger kan brudd på reglene handle om misforståelser og at folk ikke vet hvilke regler som gjelder, samtidig som det andre ganger kan være at regler brytes med viten og vilje. Da må vi ha en dialog med politiet, sier helsebyråden. 

Skal drive forebyggende

Tom Throndsen startet i jobb som smitteverninspektør for 14 dager siden. For en uke startet Gunnar Rasmussen, samt to andre. Alle har bakgrunn fra politiet. Den første tiden har gått med til å etablere systemer og rutiner, samtidig som de allerede er i full gang med jobben. 

- Vi jobber først og fremst forebyggende, ved å informere, rettlede og veilede. Reglene endrer seg stadig. Dette er ferskvare som er krevende for alle å forholde seg til og forstå, spesielt om man i tillegg har språk- og kulturforskjeller, sier Throndsen. 
Inspektørene jobber oppsøkende ved å kontakte folk på telefon, men også fysisk. Innreiseregisteret registrerer reisende til og fra Norge og Bergen. Her har inspektørene oversikt over hvem som ankommer, og kan følge opp med stikkprøver. 

- Vi kikker på det som kommer inn til Bergen. Hvor skal folk oppholde seg? Privat eller hotell? Og følger folk reglene for karantene og isolasjon? sier Throndsen. 

Bergenserne er flinke

Hittil har inspektørene fulgt opp 50-60 kontakter. Throndsen forteller at reaksjonene når de tar kontakt med publikum har vært udelt positive. 

- Mange har faktisk spørsmål og er glade for at vi kan svare dem. Hittil har vi ikke opplevd noen regelbrudd. Vårt inntrykk er at bergenserne er flinke, sier smitteverninspektør Tom Throndsen.

- Vi er opptatt av å prate med folk og vise forståelse. Vi forstår at det kan være vanskelig å være i isolasjon. Derfor er det viktig å ta hensyn og gå varsomt frem.


Slik kan du melde du fra om regelbrudd
 

  • Eksterne aktører som ønsker å melde om forhold med risiko for økt smittespredning skal melde dette til Koronatelefonen 55 56 77 00.
  • Det etablert et system internt i Bergen kommune, der ansatte som gjennom sin jobb får melding om forhold med risiko for økt smittespredning kan melde fra om dette.