Lærlinger står foran plakat
FORNØYD MED LÆRETIDEN: Lærlingene Kajin Kalash og Mats Øvredal synes de har fått god veiledning i hvordan de skal håndtere krevende oppgaver i rollen som helsefagarbeider.
Bilde: NINA BLÅGESTAD

Tilbyr helsefagarbeidere jobb før de er ferdig utdannet

På kommunens fagdag for lærlinger i helsearbeiderfaget meldte 64 av 68 deltakere at de er interesserte i å jobbe videre i kommunen når de har fått fagbrev.

Helse og omsorg i Bergen kommune gjør nå det samme som ingeniører og enkelte andre yrkesgrupper lenge har gjort; helsefag-lærlinger får mulighet til å få seg jobb et halvt år før de er ferdig utdannet! Det er fordi helsefagarbeidere er svært etterspurt arbeidskraft.  

Byråd sitter sammen med lærlinger
VIKTIG ROLLE: Byråd for eldre, helse og omsorg, Christian Haugen deltok på fagdagen for helsefag-lærlinger og trakk frem at helsefagarbeiderne har en stadig viktigere rolle i helse- og omsorgstjenestene.
Bilde: NINA BLÅGESTAD

- Vi går nå inn i en tid med store demografiske utfordringer, og da er rett oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene en sentral del av løsningen. Helsefagarbeiderne får en stadig viktigere rolle i våre tjenester. Vi er opptatt av at det skal være nok bemanning i helsetjenestene og at ansatte skal ha det bra på jobb, sier byråd for eldre, helse og omsorg, Christian Haugen.

Fornøyde lærlinger 

- Jeg trives med organiseringen i omsorgsteam og helseteam. Det er positivt at helsefagarbeiderne får mer ansvar. I læretiden min har jeg selv erfart at det legges til rette for at vi får øvd på prosedyrer vi er utrygge på. Det gir mestring, og det trenger vi når vi får nye oppgaver, sier Mats Øvredal som er lærling i omsorgsteamet Nesttun i hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda.  
- Der jeg jobber er det tverrfaglige samarbeidet viktig. Pasientene har alle ulike ønsker og behov, og det er helsearbeidernes oppgave å tilrettelegge og samarbeide mot dette felles målet. Samtidig kan andre yrkesgrupper som frisøren og fotterapeuten på sykehjemmet også spille en viktig rolle. Alt handler om å hjelpe pasientene til å oppleve gode dager, sier Kajin Kalash som er lærling ved Ulset sykehjem.  

Får tilbud om jobb 

Neste steg er nå å kontakte lærlingene som ønsker jobb videre i Bergen kommune, tilby de intervju og deretter gi de kontrakt.  
- Dette er andre året vi arrangerer fagdag for helsefagarbeiderlærlinger som holder på med andre året som lærling. I fjor var det 30 lærlinger som benyttet anledningen til å sikre seg jobb et halvt år før de besto fagbrevet, og i år blir det kanskje enda flere. Dette gir verdifull rekruttering til våre tjenester. Helsefagarbeiderne er uunnværlige for å gi innbyggerne i Bergen kommune gode tjenester, sier Gunn-Britt Grøvan som jobber med rekruttering i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg og har ansvaret for å arrangere fagdagen.  

På fagdagen fikk lærlingene også informasjon om kommunens gode tilbud om kurs og videreutdanning for helsefagarbeiderne.  

Tre jobbambassadører i samtale
INSPIRERTE: Tre av kommunens egne jobbambassadører for helse og omsorg fortalte om hva som motiverer dem i den jobben de gjør og mange av deltakerne oppga etterpå at de syntes det var inspirerende å høre på. Fra venstre: helsefagarbeider Martin Fallang, helsefagarbeider Heidi Hartvigsen og vernepleier Thea Patterson.
Bilde: NINA BLÅGESTAD