Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Bergen kommune
Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Bergen kommune
Bilde: Universitetet i Bergen

Trenger 2000 personer til Covid-studie

Bergen kommune er deltager i PANORAMIC-studien, som undersøker effekt av legemiddelet Paxlovid for å forebygge utviklingen av langtidsplager etter covid. Nå starter rekruttering av 2 000 pasienter.

Blant de som får covid-infeksjon, opplever opptil 30 prosent langvarige plager i etterkant, ofte kalt long-covid. De vanligste av disse plagene er utmattelse/trøtthet, hjernetåke, nedsatt hukommelse, endret smak- og luktesans, tung pust, hoste, muskelsmerter, hodepine, svimmelhet, angst og depresjon. PANORAMIC-studien skal se på om behandling av akutte covidinfeksjoner med det virus-hemmende middelet Paxlovid i fem dager kan forhindre utviklingen av slike long-Covid plager.

Informasjon om hvordan du kan delta i studien finner du her: https://panoramic.w.uib.no/ 

Assisterende kommuneoverlege Arild Iversen
Assisterende kommuneoverlege Arild Iversen
Bilde: Privat

-Selv om den akutte COVID-19 sykdommen nå forløper relativt mildt for de aller fleste, viser det seg imidlertid at opptil 30 prosent opplever vedvarende plager i etterkant av infeksjonen, ofte omtalt som long-Covid. Forekomsten av slike langtidsplager har vært stabilt høy uavhengig av hvilke virusvarianter som har sirkulert i befolkningen, og den har heller ikke blitt vesentlig redusert som følge av vaksinasjon, sier assisterende kommuneoverlege Arild Iversen. 

Professor Nina Langeland
Professor Nina Langeland
Bilde: Stavanger Universitetssykehus

- Rekruttering er alltid utfordrende i en studie og sannsynligvis spesielt i denne. Her skal vi rekruttere relativt mange og folk som gjerne ikke er klar over at det er covid de har. Vi håper folk kan tipse om studien til folk de vet har fått covid.  Svarene i studien vil kunne ha stor betydning på livskvalitet for de 30 prosent som opplever plager i etterkant av infeksjon, forteller studieansvarlig professor Nina Langeland ved universitetet i Bergen. 

Rekruttering til studien foregår i Bergen kommune, men personer fra andre kommuner kan også delta.  Studien inkluderer personer i alderen 18 – 65 år som har symptomer på akutt COVID-19-infeksjon av under 5 døgns varighet og har påvist dette med hurtigtest eller PCR-prøve. 

Hvordan gjennomføres studien?

Studien innebærer at du enten får Paxlovid eller tabletter uten virkestoff (placebo) i fem dager. Verken deltakere eller studieansvarlige vet hvem som får Paxlovid og hvem som får placebo.

Deltagerne blir bedt om å rapportere både bivirkninger av medisiner og også covid symptomer daglig i en uke, deretter symptomer en gang i uken i 4 uker, og deretter symptomer etter 3 og 6 måneder, og ett år etter covid. All rapportering skjer via mobiltelefon.

Bivirkninger av Paxlovid er sjeldent, men opptil 5 prosent kan oppleve kortvarige plager med diare, kvalme, oppkast, hodepine eller endret smakssans. Disse bivirkningene er ikke farlige, og forventes å gå over innen et par dager etter du avslutter medisinkuren.

Det er frivillig og gratis å delta i studien, og man kan trekke seg fra studien når som helst.

Folkehelseinstituttet antar at befolkningen vil utsettes for nye bølger med covid-smitte også i årene som kommer, og antallet personer som mulig vil kunne oppleve langtidsplager er høyt. Utvikling av forebyggende tiltak og behandlingstilbud for long-covid er derfor sårt tiltrengt og Bergen kommune vil bidra til mer kunnskap på dette området.

Studien er finansiert av midler fra Klinisk Behandlingsforskning som er driftet av Helse- og Omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene, samt midler fra Helse Vest og Universitetet i Bergen. Studien er godkjent av Regional Etisk Komite (REK) og av Statens Legemiddelverk (SLV). Den kliniske delen av studien gjennomføres som et prosjektsamarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus, Bergen Kommune og Universitetet i Bergen.

Les mer om: