Signering av samarbeidsavtale for Landslovjubileet
SIGNERTE AVTALE: F.v.: Eduardo Hans Andersen, byråd for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune, Ragnhild Jepsen, biskop i Bjørgvin bispedømme, Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger ved Universitetet i Bergen, Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, Elsa Aanensen, daglig leider i Moster 2024 AS. Bymuseet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Statsforvaltaren i Vestland deltar også som partnere i jubileet.
Bilde: Anbjørn Holme/Vestland fylkeskommune

750-årsjubileet for Landsloven blir markert i 2024

Et storstilt samarbeid er nå signert for å sørge for at vår første landslov blir markert skikkelig, når den fyller 750 år til neste år.

Landsloven ble til i Bergen i 1274, og mannen vi kan tilskrive æren for å ha fått den fram, er Kong Magnus 6. Håkonsson. Han fikk navnet Magnus Lagabøte fordi han stod bak flere nye lover, og den mest omfattende er Landsloven. Fram til 1274 var det fire landskapslover i Norge, men fra dette året ble det for første gang en samlende lov for hele landet.

Utstilling, middelalderuke og forskerkonferanser

Jubileet skal markeres på flere vis i byen og i fylket. 

Landslovutstillingen på Bryggens Museum er et hovedtiltak i jubileumsmarkeringen. Utstillingen, som åpner i mai 2024, skal gi innbyggerne innsikt i samfunnet loven ble skapt i. Den vil også aktualisere viktige spørsmål som demokrati, medborgerskap og rettstaten. 

Universitetet sin årlige middelalderuke vil i jubileumsåret gi bergensere og tilreisende et glimt av tiden Magnus Lagabøte levde i. 

Markeringen vekker også oppmerksomhet langt utenfor våre egne grenser, og forskere fra flere ledende middelaldermiljø kommer til Bergen for å delta på to ulike forskerkonferanser på Universitetet i Bergen. 

Les mer om jubileet på Vestland fylkeskommune sin nettside

Et stort samarbeidsprosjekt

Det er Vestland fylkeskommune som koordinerer jubileet.

Partnere er Bergen kommune, Universitetet i Bergen, Bymuseet, Høgskulen på Vestlandet, Bjørgvin bispedømme, Moster 2024, Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune.