Fun Palaces: -La oss holde samfunnet varmt med små revolusjoner!

Nærmiljøprosjektet gir deg tips til hvordan du kan bli med og skape forbindelser med andre i tiden framover.

Støtte til innovative kunst- og kulturprosjekter under koronapandemien

Midlene i den midlertidige tilskuddsordningen for profesjonell kunst og kultur er fordelt. Se listen over mottakere.

Søk om klimatilskudd til arrangementer

Bergen kommune lanserer ny tilskuddsordning for arrangementer innen idrett, friluftsliv, kultur og kunst.

Loddisburgeren er kåret

I flere uker har folk stemt på sin burgerfavoritt, og nå er vinneren kåret. Isabell fra Kjøkkelvik skole vant med sin tacoburger.

Se utstillingen «Vår by Bergen»

I anledning Bergen 950 år har medlemmene i Bekkalokket fotoklubb laget en utstilling som viser fram byen. Se video her.

Se de første resultatene fra barnefamiliepanelet

Bergen kommunes barnefamiliepanel skal gi kunnskap om hvordan fritidstilbudene til barn og unge fungerer. Se resultatene fra første spørsmålsrunde i en interaktiv kartløsning.

Disse har fått tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Se liste over tilskuddsmottakere til internasjonal kunst- og kulturutveksling i 2020.

Biblioteket har utvidet tilbudet fra mandag 25. mai

Nå kan du komme inn på biblioteket og låne og levere bøker igjen.

Nytt om koronavirus og tiltak

Vi samler all ny informasjon knyttet til koronavirus og kommunens tiltak på en egen side. Gå dit.

Søk midler til ettermiddagsaktiviteter ved skolene

Nå kan barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU og andre frivillige organisasjoner søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved kommunale grunnskoler i 2020. Søknadsfrist er fredag 5. juni.