Besøke biblioteket? Se hva som gjelder nå

Bibliotekene er åpne. Men husk å holde god avstand til dine medbesøkende og ansatte, og bruk gjerne munnbind. Fysiske arrangementer fram til 14. april er utsatt/avlyst.

Har lyst ut stillinger for å lage sommertilbud for barn og unge

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet har Kulturetaten lyst ut prosjektstillinger for å sørge for et godt og variert sommerferietilbud for barn og unge i alle bydeler.

Rekordmange ungdommer søkte Kultursommerjobb

Ved fristens utløp hadde Kulturetaten mottatt over 300 søknader til 31 stillinger i årets kultursommerjobb. Nå venter den vanskelige utvelgelsen. Aktuelle kandidater kontaktes i løpet av april.

Nå kan du låne kunst på biblioteket

Med "Låne Pust" får du mulighet til å oppleve kunst på hjemlån. Kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger har laget 24 unike glassformer, som du kan låne med deg og aktivere gjennom å følge en audioguide.

Åpner ny juniorklubb på Olsvik skole

I samarbeid med Områdesatsingen starter Kulturetaten opp en ny juniorklubb for unge på 5.-7. trinn på Olsvik skole tirsdag 23. mars. Her leser du mer om Kulturetatens juniorklubber i bydelene.

Se konsert fra Rockeklubben Elgen på YouTube

Bergens egen rockeklubb for utviklingshemmede har gått digitalt i koronaperioden. Nå kan du se konsertene på Infopostens YouTube-kanal. Fredag 26. mars er neste sending!

Søk midler til ferietilbud for mennesker med utviklingshemming innen 10. april

Nå er det bevilget mer penger til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming. De ekstra midlene er særlig rettet mot ferieaktiviteter for målgruppen. Søknadsfrist er 10. april.

Søk plass i kulturskolen innen 1. april

Bergen kulturskole har et bredt undervisningstilbud for barn og unge - innen musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Vi har tilbud i alle bydeler. Søk plass for neste skoleår innen 1. april.

Søknadsfrist for fordypning i teater og dans i kulturskolen er utvidet til 1. april

Lyst å fordype deg i dans og teater? Søknadsfrist for Bergen kulturskoles fordypningsprogrammer for disse fagene er nå utvidet. Programmene er et tilbud til kulturskoleelever 12-19 år i hele fylket.

Søk om lokaler til faste aktiviteter i kulturbygg innen 1. april

Nå er det tid for å søke om lokaler til faste aktiviteter i kommunale kulturbygg for sesongen høst 2021 / vår 2022. Se lokalene her. Fristen gjelder ikke skolelokalene.