Bergen 950 år: Se hva som skjer i januar

Åpningsmarkering på Bryggen, lysfestivalen Bergen Lights, Bergen Spiser og historiske foredrag er bare noe av det du kan få med deg i første måned av jubileumsåret.

Nå starter vårens aktiviteter tilrettelagt personer med utviklingshemming

Lurer du på hva du skal finne på på fritiden i 2020? Se hvilke aktiviteter som finnes innen musikk, dans, kunst og mye mer.

- UKM er kultur, samhold og vennskap

- Det vidunderlige er å treffe mange spennende mennesker som er glad i å formidle og i kultur, sier arrangørgjengen i UKM Bergen. Påmeldingsfristen til UKM er torsdag 16. januar.

950-årsjubileet er i gang

1. januar startet byens 950-årsjubileum. Året vil bli preget av både store og små arrangement.

Delte ut priser og stipender til bergensidretten

Torsdag delte Bergen kommune ut stipend og priser til idretten i Bergen. Sverre Lunde Pedersen ble "Årets utøver", mens "Hedersprisen 2019" gikk til Gullfjell idrettslag.

Bergen 950 år: Søk tilskudd til jubileumsprosjekter

Aktører som ønsker å bidra i jubileumsåret, kan søke om støtte til gjennomføring av arrangementer.

Les infoposten 1 - 2020

I denne utgaven av Infoposten kan du blant annet lese om fortellerstund på biblioteket, HELT MED-jobb og radiomannen.

Invitasjon til prekvalifisering "Kvinner på sokkel"

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for gjennomføring av en offentlig skulptur til Kim Friele i Bergen sentrum.

Søk spillemidler til lokale kulturbygg innen 20. mars

20. mars er det frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg via Bergen kommune.

Ortun får nytt badeanlegg

Byrådet rår til at prosjektet for ny symjehall ved Ortun ungdomsskole vert gjennomført. Prosjektet har ei investeringsramme på 249 millionar kroner.