Bilde fra scenen mot publikum under Dragefjellet minifestival.
MINIFESTIVAL: Dragefjellet minifestival har blitt en populær nabolagsfestival siden oppstart i 2015.
Bilde: Patrick Habiyaremye

Aktiviteten er høy på amatørkultur og frivillighet

Bergen kommune støtter prosjekter, arrangementer og drift til amatørkultur og frivillighet med 5,5 millioner kroner i 2024. Søknadsmassen så langt i år vitner om høy aktivitet på feltet.

Bergen kommune har avsatt i overkant av 37 millioner kroner som kunstnere og kulturutøvere kan søke på i 2024. Av disse går 5,5 millioner i støtte til prosjekter, arrangementer og drift til amatørkultur og frivillighet. Ordningen skal styrke det lokale kulturlivet, slik at innbyggerne i alle bydelene får gode kultur- og fritidstilbud i sitt nærmiljø.

På denne støtteordningen er det mulig å søke hele året. Så langt i år er fire av de 5,5 millioner kronene på 2024-budsjettet tildelt.

– Dette vitner om høy aktivitet på amatør- og frivillighetsfeltet etter en nedgang i aktiviteten under pandemien, sier seniorrådgiver Sølvi Litleskare ved Seksjon for kunst og kulturutvikling.

LENKE: Se fortløpende hvem som får støtte i kategorien Amatører, organisasjoner, frivillig kulturliv og folkeverksted her.

Festival for store og små

En av mottakerne så langt i år er Dragefjellet Minifestival, som får 95 000 kroner i støtte av denne ordningen, fra kommunen. Dette er en gratis nabolagsfestival for store og små, drevet på dugnad. Siden den første festivalen i 2015 har besøkende kunne oppleve musikk, mat og loppemarked rundt Dragesmauet og Dragefjellet på Sydneshaugen.

– Den jevne og pålitelige støtten fra Bergen kommune har vært, og er helt uvurderlig for Dragefjellet Minifestival. Vi hadde aldri kunnet levere festivalen sånn som vi gjør over så mange år uten denne støtten, og er svært takknemlige for den, sier Torhild Eide Torgersen, som er kontaktperson for Dragefjellet minifestival. 

I august skal festivalen atter en gang fylle Sydenshaugen med god stemning. Festivalen er gratis og åpen for alle, og har et særlig fokus på barnefamilier og unge. 

– Vi vil at alle skal ha noe gøy å fortelle om når de kommer tilbake til skolen etter sommerferien, og at festivalen skal være sommerens høydepunkt. 

Selv om festivalen er basert på frivillighet og artistene spiller gratis, så koster den likevel mye å gjennomføre. 

– Midlene fra kommunen brukes blant annet til reise og opphold for artister, leie av telt og bord, ansiktsmaling og graffitispray, sier Eide Torgersen.

Musikalfabrikk

En annen som har fått støtte så langt i år er Loddefjord Musikalfabrikk, som får tildelt 70 000 kroner i driftsstøtte. Musikalfabrikken driver aktivitet for unge mellom 16 og 25 år på helårsbasis, med faste øvinger i musikk og drama to ganger i uken. I perioder før oppsetningsperioder intensiveres dette, med øvinger også i helger. 

– Støtten fra Bergen kommune er helt avgjørende for vår virksomhet, det ville vært umulig å drive musikalfabrikken uten dette samarbeidet, sier Ketil Tveito, kontaktperson for Loddefjord Musikalfabrikk.

Aktivitetene til musikalfabrikken foregår i stor grad i kultursalen på Vannkanten og i musikklokalene på Holen skole. Oppsetningsperiodene er vanligvis i april og november. I 2024 skal musikalfabrikken sette opp to store helaftens oppsetninger, med forestillingen «Billedhogst», i mai. 

– Mye av støtten knytter seg til disse forestillingene. Det dreier seg i stor grad om utgifter til profesjonelle teknikere i forestillingsperiodene, samt til instruksjon, kostymer og rekvisitter, sier Tveito. 

Loddefjord Musikalfabrikk fremfører forestillingen Beatles.
MUSIKALFABRIKK: Loddefjord musikalfabrikk under fremførelse av Beatles i november 2023.
Bilde: Greta Madsen

Fakta: Tilskudd til amatørkultur og frivillighet – prosjekt, arrangement og drift 2024

  • Bergen kommune har avsatt i overkant av 37 millioner kroner som kunstnere og kulturutøvere kan søke på i 2024.
  • Av disse går 5 525 469 kroner til Amatørkultur og frivillighet - tilskudd til prosjekt, arrangement og drift. Dette er en løpende ordning, hvor aktører kan søke hele året, senest fire uker før oppstart av arrangementet, til kassen er tom.
  • Så langt i år har 280 søkt på ordningen. Av disse har 167 har fått tilslag og 95 søkere har fått avslag, eller fått søknadene avvist av ulike grunner. Per 31. mai er 18 søknader er under behandling.
  • Tilskuddsordningen retter seg mot organisasjoner, lag og grupper som driver aktiviteter innenfor amatørkultur og frivillighet i Bergen kommune.
  • Søknadene behandles av Seksjon for kunst og kulturutvikling i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, i henhold til gjeldende retningslinjer. 
  • Les mer om ordningen her.