Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde viser Bjørn Enes (kulturprisvinner), kulturbyråd Katrine Nødtvedt og Inger-Lisa Skarstein (kulturprisvinner)
Kulturprisvinnerne Bjørn Enes og Inger-Lise Skarstein med kulturbyråd Katrine Nødtvedt (i midten)
Bilde: Lisa Knapskog Skauge

Bjørn Enes og Inger-Lise Skarstein ble kulturprisvinnere i Bergenhus og Årstad

Kulturprisene er en honnør til aktører innenfor amatørkulturen for særlig innsats til beste for kulturlivet, som en ønsker vil inspirere både mottakere og andre til videre frivillig engasjement.

Kulturprisene kan tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som på frivilligbasis har vist et særlig engasjement innen amatørkulturlivet, eller som ved nytenking og aktiv profilering av amatørkulturlivet har vist nye veier for bydelenes kulturliv. 

I Bergenhus og Årstad består kulturprisene av et diplom og et stipend på kr. 20 000. Årets kulturpriser ble delt ut den 8. desember d.å. under et koselig arrangement med noen få inviterte gjester i Bergenhus og Årstad kulturkontors lokaler i Strømgaten 1.

Se: Kulturpriser i bydelene

Kulturprisen for Bergenhus bydel 2020

Inger-Lise Skarstein er et kjent fjes for alle som så på TV på 1960-tallet. Hun var «hallodame» allerede den første kvelden NRK sendte offisielle sendinger 20. august 1960. Mange vil også kjenne henne som aktiv politiker, men færre kjenner kanskje til hennes lange fartstid i ulike organisasjoner og lag og hennes brennende engasjement for kulturlivet i Bergen. I nær 40 år har hun hatt lederverv bl.a. i Bergen og Omland Friluftsråd, Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland og stiftelsen Norsk Kulturarv.

Allerede i 1998 ble prisvinneren tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for friluftsliv, naturvern og kultur og sitt engasjement i frivillige organisasjoner og i politisk arbeid. De siste årene har denne aktive og samfunnsengasjerte damen gjort en formidabel innsats som styreleder for Amatørkulturrådet i Bergen

I talen sin uttrykte byråden glede over å kunne tildele kulturprisen for Bergenhus bydel 2020 til denne sjeldent engasjerte damen, som med sitt brennende hjerte for kulturlivet i Bergen på forbilledlig vis evner å engasjere og begeistre folk i alle aldre.

Kulturprisen for Årstad bydel 2020

Bjørn Enes mottok kulturprisen 2020 for Årstad bydel for sin enestående innsats innen lokalhistorisk arbeid gjennom organisasjonen Memoar, som han startet i 2015. Organisasjonen har på mange måter fungert som bindeledd mellom små lokale historielag og miljøer som har forskning på kulturarv og historie som sin profesjon, sa byråden i sin tale.

Årlig arrangerer han Memoarkonferansen som samler folk som jobber med muntlig historie. Konferansen er et møtepunkt for historieinteresserte lekfolk, profesjonelle historikere og kulturforskere. 
Enes samarbeider med universitets- og museumssektoren om prosjektet "Bydelene forteller". På nettsiden Stubb.no kan historieinteresserte finne filmsnutter og lydopptak av personlige historier fra de enkelte nærområdene i Bergen.

I intervjustudio på Møhlenpris og på Bergen Off. Bibliotek blir muntlige historier samlet inn og lagret for ettertiden. Les mer om Memoar her: Bli med på historiedugnad! eller se nettsiden: Memoar.no