Kulturbyråd Eduardo Andersen sammen med mottakerne av arbeidsstipend.
FIKK ARBEIDSTIPEND: Kulturbyråd Eduardo Andersen sammen med mottakerne av arbeidsstipend. F.v. Sandra Lillebø (litteratur), Idun Vik (scenekunst), Kristen Marie Keegan (billedkunst), Jade Hærem Aksnes (film), Craig Farr (komponist) og Stein Urheim (musikk). Susanne Christensen (kritiker) var ikke til stede da bildet ble tatt.
Bilde: Katarina Lunde

Delte ut 3,9 millioner til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere

Bergen kommune har fordelt 28 etableringsstipend, 33 kulturstipend og 7 arbeidsstipend til byens kunstnere og kulturarbeidere i 2023. Se listen over mottakere.

Stipendene er sentrale tiltak for å sikre at kunstnere og kulturarbeidere innen alle felt etablerer seg i Bergen, og som bidrag til mer etablerte kunstnere og kulturarbeideres faglige utvikling.

Stipender innen 10 fagfelt

Bergen kommunes stipender deles ut innen fagfeltene billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, kritikk, scenekunst, musikk, og elektronisk kunst, og til kulturarbeidere. 

I 2023 deles det ut 28 etableringsstipend, 33 kulturstipend og 7 arbeidsstipend med en samlet tildelingssum på 3.914.500 kroner.

- Vi vet at stipendene er viktige for kunstnerne som mottar denne støtten, og at kulturbyen Bergen får veldig mye igjen for pengene. Stipendene fører til økt aktivitet i kulturfeltet, og bidrar til at kunstnere ønsker å bo og arbeide i byen vår, sier kulturbyråd Eduardo Andersen.

Se listen over mottakere nederst i saken.

Kulturbyråd Eduardo Andersen sammen med mottakerne av kulturstipend
KULTURSTIPEND: 33 kunstnere og kulturarbeidere mottok kulturstipend i år.
Bilde: Katarina Lunde

Om stipendene 

  • Etableringsstipend: Gjelder kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere virksomhet i Bergen. De fleste av etableringsstipendene ligger på 35.000 kroner. 
  • Kulturstipend: Åpne midler for kunstnere og kulturarbeidere etablert i Bergen som ønsker å videreutvikle seg. De fleste av kulturstipendene ligger på 40.000 kroner.
  • Arbeidsstipend: Arbeidsstipendene skal gå til skapende og utøvende kunstnere med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. To arbeidsstipend er øremerket til en komponist og en kritiker, de øvrige fem fordeles mellom alle fagfeltene. Arbeidsstipendene er på 236.500 kroner. 
Kulturbyråd Eduardo Andersen sammen med mottakerne av etableringsstipend.
ETABLERINGSSTIPEND: Kulturbyråd Eduardo Andersen sammen med årets mottakere av etableringsstipend.
Bilde: Katarina Lunde

Økning i antall søkere 

Det er i 2023 behandlet 332 søknader. Antallet viser en markant økning fra 221 søknader i 2022. 

- At Bergen har sterke fagmiljøer med høy produksjon på kunstfeltene, får vi bekreftet hvert år i antallet søkere til stipendordningene, og ikke minst i den høye kvaliteten på søkerne og søknadene, sier seksjonssjef for kunst og kulturutvikling, Tine Rude.

Disse mottar stipend

Saksbehandling er gjort administrativt ved Seksjon for kunst og kulturutvikling. Tildelingen er vedtatt av byrådet.

Les også byrådssaken

Les mer om: