Gå tilbake til:
Du er her:

Digital konferanse om kultur i og etter koronaens tid

Bergen kommune inviterte 29. januar til konferansen "Korona møter kultur – om utfordringer og utvikling i en uforutsigbar tid". Se sendingen her.

Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt, samlet kunst- og kulturlivet i Bergen for å se på fremtiden for byens kulturliv.  

Se sendingen 

Konferansen  ble sendt direkte fredag 29. januar.  Se sendingen her:

Program med tidsangivelser:
 • 2:35:​ Velkommen ved Byråd Katrine Nødtvedt
 • 6:03​: Fremtidsvisjoner. Ved statssekretær Gunhild Berge Stang
 • 10:33​: Kulturnasjonen Norge under og etter koronapandemien; hvilke virkemidler har vi hatt og hvordan bør vi tenke fremover? Kulturrådet ved direktør Kristin Danielsen
 • 19:38: Koronaens mørke sider. Ved Solrun Toft Iversen
 • 30:47​: Den tapte kommunikasjonen i formidlingen. Ved Thomas T. Dahl (Griegakademiet, UiB) og Kjetil Traavik Møster (Griegakademiet, UiB)
 • 55:08​: Erfaringer i koronakrisen. Den Nationale Scene ved Stefan Larsson i samtale med skuespillerne Knut Erik Engemoen og Kristi-Helene Engeberg
 • 1:09:52​: Publikum før og etter korona. Norsk Publikumsutvikling ved Ingrid Handeland
 • 1:20:10: Nye erfaringer i kunstproduksjon og formidling. Ved Silje Wergeland (Beyond The Gates), Frank Nes (Bergen Live og Bergenfest) Asle Bakke Brodin (Ekkofestivalen)
 • 1:41:13: Kunstnerisk innslag ved Fredrik Saroea
 • 1:44:26: Fremtiden. Ved Sven Åge Birkeland (BIT Teatergarasjen og Annabelle Bonnéry (Carte Blanche)
 • 2:06:40​: Når turistene uteblir. Ved Petter Snare (KODE)
 • 2:19:18: Publikumsantall og programmering opp mot statlige og lokale restriksjoner. BFO ved administrerende direktør/CEO Harmonien Bernt E. Bauge, BNO ved avtroppende operasjef Mary Miller, og Grieghallen ved Olav Munch
 • 2:48:08: Koronaens betydning for aktivitet og rekruttering. Ved generalsekretær i NMF, Karl Ole Midtbø og Amatørkulturrådet ved daglig leder Geir Eikenes
 • 3:06:35: Svar på spørsmål fra chat

Moderator for konferansen var Harm-Christian Tolden.

Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt
Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt, inviterte til konferanse 29. januar.
Bilde: Nina Blågestad

Tema og bakgrunn for konferansen 

Koronapandemien med påfølgende restriksjoner har gjort 2020 til et utfordrende år for alle. Arrangementer og utstillinger har blitt avlyst på kort varsel, og tidsaspektet ved smittesituasjonen har vært uklart. Situasjonen har ført til store økonomiske tap og gjort kunst- og kulturlivet avhengig av det offentlige støtteapparatet.

I løpet av pandemien, har det også åpenbart seg nye samarbeid og løsninger som man for ett år siden ikke så komme. Aktører på kunst- og kulturfeltet som tidligere arbeidet parallelt, har inngått nye samarbeid, og mange har funnet nyskapende måter å nå publikum gjennom digitale løsninger. Disse løsningene preger hvordan man planlegger produksjoner og åpner for å møte et større publikum, samtidig som det utfordrer formidlingen og samspillet mellom aktør og tilskuer. På konferansen belyser vi disse temaene fra perspektivet til arrangører, kunstnere, utøvere og publikum.