Publikum på konsert
PUBLIKUM: Barn og unges publikumsdeltakelse våren 2022 er blant dataene fra barnefamiliepanelet.
Bilde: Trude Kraft Solbue

Flere barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

89 prosent av alle barn og unge i Vestland og Bergen hadde et fast organisert fritidstilbud våren 2022. I Bergen har andelen økt fra 85 prosent i 2019.

49 prosent av alle barn og unge var idrettspublikum, og 65 prosent var kulturpublikum. Publikumsdeltakelsen i Bergen har falt med 10 prosent i Bergen siden 2019.

Disse og andre fakta om barn og unges fritid er et resultat av at en av fem familier i Bergen og i Vestland har svart på barnefamiliepanelet i mai og juni 2022.  

De første to rapportene fra panelet er nå lansert:

Flere deltakende enn i 2019

Dataene fra undersøkelsen kan være nyttige for alle som arbeider med barn og unge i kommuner, organisasjoner og institusjoner. De dokumenterer hvor viktig jobben som gjøres for barn og unge er. 

- Bergen skal være en aktiv, sunn og inkluderende by. Forskning viser at barn og unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter ofte er bedre rustet i møte med utfordringer, samtidig som de opplever økt trivsel. Deltakelse hindrer også utenforskap. Men familiens ressurser har betydning for hvem som er med og hvem som faller utenfor. Panelet viser en gledelig endring etter koronapandemien: Flere barn og unge er deltakende nå enn i 2019. Det skal vi bygge videre på, sier byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Andersen. 

Barnefamiliepanel for hele Vestland

- Vi er glade for at vi kan rulle ut barnefamiliepanelet til hele Vestland. Det gir detaljert kunnskap om barn og unge sin fritidsbruk. Dette kan gi oss et veldig godt grunnlag for god politikkutforming om oppvekstvilkår for barn og unge i regionen. Vi håper at arbeid med barnefamiliepanelet kan være en viktig samarbeidsarena for kommunene og sivilsamfunnet til å utvikle et variert tilbud som inkluderer flest mulig, sier utvalgsleder i Vestland fylkeskommune, Stian Davies.

Les mer på:

Les mer om: