Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde viser to mottakere av kulturpriser sammen med kulturbyråden
Kulturpriser 2020 ble tildelt under åpningen av årets kulturdager
Bilde: Line Yvonne Eidheim, Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor

Kulturpriser til Varden Skoles Musikkorps og Loddefjord Sangforening

Under åpningen av Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg delte byråden ut kulturpriser ut til to særdeles verdige lokale kulturaktører.

Kulturprisen er en utmerkelse til den eller de som har engasjert seg aktivt i lokalt frivillig kunst-, kultur- og organisasjonsliv og har gjort en frivillig innsats til beste for byen og nærmiljøet.

Kulturprisen i Fyllingsdalen til Varden Skoles Musikkorps 

Korpset har vært en viktig kulturbærer i Fyllingsdalen gjennom 54 år og har skapt en arena for tilhørighet, glede, mestring og vennskap gjennom musikk. Skolekorps er ingen gullgruve, men hardt arbeid, mange timer med kakebaking, loppemarked, loddsalg og lodding og lapping av gamle, slitte instrumenter. Skolekorps er frivillighet i beste forstand, sa kulturbyråden.

Varden Skoles Musikkorps farget bydelen med årlige konserter i bydelen og deltakelse i regionale og nasjonale konserter og konkurranser, men viktigst av alt - skolekorps er en arena uten reservebenk og med et sterkt sosialt fellesskap.

Kulturprisen i Laksevåg til Loddefjord Sangforening

Vinneren av årets kulturpris er 100 år i 2020, og er sitt hundrede år er denne foreningen fortsatt en viktig kulturbygger i Laksevåg bydel. Koret har siden oppstarten i 1920 spredt sangglede og musikk, og er et aktivt blandet kor som tar vare på sine tradisjoner og består av medlemmer i sin beste alder.

Loddefjord Sangforening har både i sitt 1. år og i sitt 100. år opplevd en pandemi som berører hele verden: Fra spanskesyken til korona. Juryen har stor tro på at koret holder koken i 100 år til!

Lokale kulturpriser

Kulturpriser deles årlig ut i 8 bydeler, og består av et diplom og et stipend på kr. 20 000. Forslag på kandidater til kulturpris kan du melde til ditt lokale kulturkontor