En mann leser fra en bok inn i en mikrofon på en scene.
Forfatter Frode Grytten var på plass da tidsskriftet Kraftverk 66 ble lansert på Litteraturhuset.

Lanserte ny utgave av magasinet Kraftverk, for skrivere som er eller har vært psykisk syke

Torsdag 17. november ble tidsskriftet Kraftverk 66 lansert på Litteraturhuset i Bergen. Det ble feiret med musikk, forelesninger og tale fra den nye byråden for kultur, frivillighet og inkludering.

Kraftverk er en dikt- og prosasamling som kommer ut to ganger i året, med en unik nettutgave og en unik papirutgave. Tidsskriftet gir en stemme til uetablerte skrivere som er eller har vært psykisk syke, og som ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk.

Kulturbyråden holdt tale

Lanseringen startet med en fin komposisjon for bass av Ole Marius Sandberg, etterfulgt av en tale av byråd Eduardo Hans Andersen. Gjesteredaktør Sindre Ekrheim holdt et rørende innlegg om rommet Kraftverk tar i vårt samfunn, med sitatet:

- Tidsskriftet Kraftverk finst på mange nivå. Nivået eg snakkar om, er tidsskriftet som moglegheit. Som moglegheit har tidsskriftet betydning også for alle dei som ikkje skriv, for alle moglege skrivarar, også dei som ikkje er representerte som skrivarar i tidsskriftet. Og sjølv om moglegheita aldri blir realisert av ein potensiell skrivar, vil Kraftverks betydning finnast for denne skrivaren. Sånn sett er tidsskriftet Kraftverk eit bilete på samfunn. Eit godt samfunn held seg med rom det ikkje heilt veit betydninga av, anna enn at rommet fremjar eit mennesket som skapande og fritt og markerer ein plass me gjerne vil vere.

Frode Grytten snakket om det å skrive

En dame leser fra et manus på en scene.
Mariann Dalen Husveg var kveldens konferansier.

En del av Kraftverk 66 sine skrivere leste opp sine dikt; Gunhild Hofstad, Vidar Kolås, Helene Larsen og Bjørn Ove Høyland, og forfatter Frode Grytten holdt foredraget "Om det å skrive". Musiker Sandberg avsluttet programmet med innslag på bass. Kveldens konferansier var redaksjonsmedlem Mariann Dalen Husveg.

Kraftverk 66 som julegave?

Kraftverk 66 er en fin julegave, og dersom du ønsker å kjøpe tidsskriftet, kan du gjøre det følgende steder: 

- Norli Strandgaten
- Boksalongen
- Tekstallmenningen

Lanseringen på Litteraturhuset kan ses på Youtube: ligger også på Youtube

Redaksjonen i Kraftverk består av redaktør Fanny Holmin, Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen. Les mer om Kraftverk i innbyggerhjelp om Kunst- og kulturtilbud for deg med psykiske helseplager

Les mer om: