Kulturbyråden tar representatnt fra Lions Club i hånden, omringet av et strykeorkester.
Kulturbyråd Reidar Digranes gratulerer representant Per Olav Ulberget med kulturpris til Lions Club Bergen Åsane.
Bilde: Enara Barnés

Lions Club Bergen Åsane fikk kulturpris

Årets kulturpris for Åsane ble nylig delt ut til Lions Club Bergen Åsane, for sin betydelige frivillige innsats som kulturformidler og sosial aktør i bydelen.

Lions Club Bergen Åsane er en organisasjon som har eksistert i Åsane i 57 år. I 2023 var det deres tur til å bli hedret med kulturpris for bydelen.  Prisen ble delt ut under Åsanekveld 5. november på Åsane kulturhus. Arrangementet er den tradisjonelle avslutningen av den årlige Kulturfest Åsane.  Prisen ble delt ut av kulturbyråd Reidar Digranes. 

Betydelig frivillig innsats i Åsane

Begrunnelsen for tildelingen drar blant annet frem følgende: 

“Klubben bidrar i internasjonale prosjekter gjennom Lions Club sin verdensomspennende innsats, men med kulturprisen vil vi særlig hedre dem for den betydelige frivillige innsatsen som kulturformidler og sosial aktør i Åsane. De klarer å skape resultater innenfor både kulturformidling og sosialt arbeid, og er alltid på utkikk etter nye oppgaver i nærmiljøet. ”

Arrangementer for både eldre og yngre

"Lions Club Bergen Åsane avholder en rekke arrangementer for seniorer, med alt fra jevnlige eldretreff, følgetjeneste til kulturarrangement og legebesøk, eller det gruppen har behov for.  De har også arrangert en kunstutstilling og deltar i ulike markeder med gjenbruk som fokus. 
Klubben støtter også barne- og ungdomsarbeidet i bydelen med tjenester og innsamlede midler, og hjelper gjerne andre arrangører med å gjennomføre sine arrangement.

Organisasjonen er proaktiv og ser hele tiden etter nye oppgaver innen sosialt og kulturelt virke. "

 

Tre menn ikledd dress står og smiler mot kameraet. Mannen i midten holder en statuett.
Per Olav Ulberget mottok prisen på vegne av Lions Club Bergen Åsane. Her er han sammen med kulturbyråd Reidar Digranes (til venstre) og kultursjef i Arna og Åsane John Kristian Øvrebø.
Bilde: Enara Barnés

Om kulturprisen for Åsane

Bergen kommune deler ut årlige kulturpriser til personer, lag og organisasjoner som har gjort en særlig innsats innen det frivillige kulturlivet. Det deles ut åtte priser, en for hver bydel. 

I Åsane deles prisen ut i forbindelse med den årlige kulturfestivalen Kulturfest Åsane. Vinneren i år mottok kr 20 000, og en kulturpris-statuett. Statuetten er en kopi av runesteinen som ble funnet på Vollane i Eidsvåg i 1901, og er utformet av kunstneren Håkon Hamnes fra Eidsvåg, støpt i bronse av Vidar Mæland.

Tildelingen fra kulturbyråd skjer etter innstilling fra en jury sammensatt av fem representanter fra kulturlivet i bydelen. To av representantene kommer fra Åsane kulturråd, mens tre er uavhengige representanter valg ut av Arna og Åsane kulturkontor.

Se mer om lokale kulturpriser her. 

Les mer om: