Kvinne som jobber med dukketeater
FIKK MENTOR: Fatima Ayreek ble plukket ut blant søkerne i fjor, og fikk Jan Holden som sin mentor. Her under arbeidet med "Stille by" av Ayreek productions i samarbeid med Dukketeaterverkstedet. Forestillingen får premiere i januar under figurteaterfestspillene i Tønsberg.
Bilde: Jan Holden

Lyser ut mentorordning for scenekunstnere. Søknadsfrist: 1. desember

Bergen kommune vil gi fire scenekunstnere mulighet til å få en mentor. Søk innen 1. desember.

I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner lyser Bergen kommune ut en mentorordning som inngår i et utviklingsprogram for å øke mangfoldet og styrke bredden i scenekunstbransjen i Bergen.

På grunnlag av skriftlig søknad vil fire scenekunstnere bli plukket ut. 

Hvem kan søke?

  • Du må representere mangfold, ha minoritetserfaring eller annen erfaring som bidrar til mangfold på scenekunstfeltet. (Les mer i Bergen kommunes plan for deltakelse og mangfold her.)
  • Du må kunne definere konkrete mål og behov; hvor du vil med ditt prosjekt eller din virksomhet i løpet av mentorperioden.
  • Du må kunne vise til noe erfaring fra kunst- og kulturvirksomhet.
  • Du må bo eller ha ditt hovedvirke i Bergen kommune.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse og motivasjon for å delta. CV + presentasjonstekst, som også må inneholde et par setninger om hvorfor du representerer mangfold og gjerne dine refleksjoner omkring mangfold på det profesjonelle scenekunstfeltet i Bergen.

Søker oppfordres til å fremme ønsker om mentorens spisskompetanse, og det er også mulig å fremme konkrete ønsker om navngitt mentor.

Om mentorene

  • Spilles inn fra en scenekunstinstitusjon eller -organisasjon, alternativt en enkeltstående scenekunstner med avtale om oppfølging derfra.
  •  Velges ut fra søknad i samarbeid med ressursgruppen og Bergen kommune.

Det åpnes for å velge mentorer utenfor Bergen dersom det kan løses praktisk. På grunnlag av deltakernes innspill, vil kommunen i samarbeid med nettverksorganisasjonene og scenekunstinstitusjonene finne mentorer som i størst mulig grad er tilpasset den enkelte deltakers behov.

Mentoren skal fylle to hovedfunksjoner: 

  • en funksjon som støttespiller og rådgiver.
  • en funksjon som tilrettelegger og døråpner, med vekt på nettverksbygging og synliggjøring.

Begge parter skriver under på en samarbeidsavtale som blant annet spesifiserer et minimum antall møter/arbeidstimer som partene forplikter seg til å ha. 

Den endelige samarbeidsavtalen fastslås i fellesskap mellom mentee, mentor/institusjon og kommunen.

Slik søker du

Søknad sendes på e-post til Camilla Liby Clausen i Seksjon for kunst og kulturutvikling: camillaliby.clausen@bergen.kommune.no. Søknadsfrist er 1. desember 2023.