En dame sitter foran et keybord og en mikrofon.
Elin Sofye Rabbevåg er musikkterapeut og prosjektkoordinator for MOT82.
Bilde: Elin Sofye Rabbevåg

Lyst til å drive med musikk innenfor trygge rammer?

MOT82 er et musikktilbud på dagtid for voksne over 20 år med psykiske helseutfordringer. Her tilbys det sang og låtskrivergruppe, bandsamspill og musikkafe for å nevne noe.

Tilbudet er gratis og passer best for dem som søker å utvide sitt sosiale nettverk og treffe andre med like interesser. 

Åpent for alle 

Elin Sofye Rabbevåg er utdannet musikkterapeut og prosjektkoordinator for MOT82 (Musikk-Oppfølgingstilbud). 

– Dette er en arena hvor vi samles rundt musikkglede i ulike former. Det kan være for deg som har hatt musikkterapi i behandling og ønsker å fortsette videre med det, eller for deg som definerer deg inn i målgruppen uten å ha vært i behandling. Det er åpent for alle, sier hun. 

– Gode møteplasser kan redde liv

En mann med gitar synger inn i en mikrofon.
Gjennom musikken blir deltakerne en del av et støttende fellesskap, og opplever mestring og mening i hverdagen.
Bilde: Freepik

Rabbevåg mener at lavterskeltilbud som MOT82 er viktig for folk. Gjennom musikken blir deltakerne en del av et støttende fellesskap, og opplever mestring og mening i hverdagen. 

Spesielt musikkafeen hver fredag har blitt en kjærkommen arena; her synges alt fra Beatles til Britney Spears. Musikken blir et pusterom, et sted hvor man kan legge vekk det vanskelige for en stund og være til stede i nuet. Det ligger mye helse i det å komme sammen om musikken. 

Jeg har møtt mennesker med sterk sosial angst, som har gått fra å nærmest ha snudd i døren til selv å lede grupper, starte egne band og opptre på en scene. Jeg glemmer aldri møtet med en dame som gråt gledestårer da vi spilte sammen. Musikken hadde stilnet på grunn av psykisk sykdom. Hun beskrev at når hun sang ble hun påkoblet selve livet igjen. Gode møteplasser og musikk kan redde liv, det har jeg sett i praksis, forteller Rabbevåg. 

Nye tilbud i høst

Som et resultat av stor interesse i målgruppen for å lage egne sanger, starter MOT82 opp en sang- og låtskrivergruppe på mandager i høst. Her er det fortsatt noen ledige plasser, og interesserte oppfordres til å melde seg på.  

- Ellers ønsker vi både gamle og nye deltagere velkommen til musikkafeen vår på fredager, avslutter Rabbevåg. 

Om du ønsker mer informasjon om de ulike tilbudene eller vil melde deg på den nye sang- og låtsrivergruppen, kontakt Elin Sofye Rabbevåg: Elin.rabbevag@bergen.kommune.no

Se flere kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseutfordringer på denne siden