Plakat med tre dansere som står vendt mot tittelen "Kulturfest Åsane"
Vil du bidra på Kulturfest Åsane i høst?

Meld inn ditt bidrag til Kulturfest Åsane 2024

Bli med å lage Kulturfest Åsane 2024! Årets kulturfestuke arrangeres i perioden 25. oktober - 3. november. Vil du være med i programmet? Meld inn ditt arrangement innen 3. august.

Kulturfest Åsane er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Arna og Åsane kulturkontor, Åsane Kulturråd og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i Åsane. Målsettingen er at vi gjennom en ukes kulturmønstring skal styrke samarbeid, bygge identitet og vise fram mangfoldet i bydelens kulturliv. 

Det er det lokale kulturlivet gjennom lag, organisasjoner, enkeltpersoner og andre kulturaktører, som står ansvarlig for arrangementene under Kulturfest Åsane.

Arna og Åsane kulturkontor er koordinator og tilbyr råd og veiledning i planlegging og gjennomføring. Kulturkontoret står også for felles markedsføring av programmet.
 

Slik melder du inn arrangement

Lurer du på noe?

Du finner en del praktisk informasjon i innmeldingsskjemaet. Trenger du mer informasjon, hjelp og/eller veiledning underveis, ta kontakt med Aida Rokolj hos Arna og Åsane kulturkontor på e-post: aida.rokolj@bergen.kommune.no

Les mer om kulturdager i Bergen her.


Hvem fortjener årets kulturpris i Åsane? 

Bergen kommune deler ut årlige kulturpriser til personer, lag og organisasjoner som har gjort en særlig innsats innen det frivillige kulturlivet. 

I Åsane deles prisen ut i forbindelse med Kulturfest Åsane. Prisen består av en statuett og en sjekk på kr. 20.000. Statuetten er en kopi av runesteinen som ble funnet på Vollane i Eidsvåg i 1901, og er utformet av kunstneren Håkon Hamnes fra Eidsvåg, støpt i bronse av Vidar Mæland.

Tildelingen fra kulturbyråd skjer etter innstilling fra en jury sammensatt av fem representanter fra kulturlivet i bydelen. To av representantene kommer fra Åsane kulturråd, mens tre er uavhengige representanter valg ut av Arna og Åsane kulturkontor.

Send inn begrunnet forslag til john.ovrebo@bergen.kommune.no innen 
3. oktober! 

Les mer om retningslinjer for kulturpris i Bergen.

Vi håper på mange bidrag til både Kulturfest Åsane og kulturprisen!

Les mer om: