En gruppe korsangere står samlet rundt et piano.
Bilde: Pexels

Søk lokaler til faste kulturaktiviteter

Trenger du lokaler til øvelser eller andre faste kulturaktiviteter neste skoleår? Kulturetaten forvalter lokaler som kan brukes av blant annet lag og organisasjoner.

Lokalene er  først og fremst beregnet til kulturaktiviteter for barn og
unge, og aktiviteter i regi av frivillige amatørkulturorganisasjoner. Les mer
om formål og prioriterte grupper i byrådssak fra april 2021.

Slik søker du

Du søker elektronisk via systemet Aktiv kommune.  Her finner du lokalene, kalender, priser og søknadsskjema med leievilkår.

Hovedfrist 1. april 

Hovedfristen for å søke om kulturlokaler til faste aktiviteter for skoleåret 2024/2025 er 1. april. 

Med faste aktiviteter menes for eksempel ukentlige aktiviteter som kor, korps, dansegrupper og så videre. 

Rakk du ikke fristen? Du kan også sende søknad andre tider på året – men husk da å ta en titt i aktuelt lokale sin kalender i Aktiv kommune, for oversikt over ledige tider.

Arrangementer og engangsleie: Søknader om enkeltarrangementer har ingen hovedfrist, men blir behandlet fortløpende gjennom hele året. Det er likevel lurt å søke i god  tid.

Gjelder kulturbygg

Fristen gjelder lokaler i Kulturetatens lokaler (kulturbygg). Det finnes også en del lokaler på skoler. Disse har gjerne andre frister og ordninger – ta kontakt med aktuell skole for informasjon. 

Hvilke lokaler finnes?

Du finner lokaler i alle bydeler, med ulike størrelser og funksjoner: fra øvingsrom og mindre møterom til store kultursaler. 

Oversikt over lokaler til leie finner du her.  Merk at listen også inkluderer skolelokaler, som gjerne har andre frister og ordninger. 

Gratis for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner med kode 7000 i frivillighetsregisteret leier lokaler gratis. 

Merk at det kan komme en kostnad for tilleggstjenester, for eksempel hjelp med lyd og lys under arrangementer.

Øvrige aktører betaler husleie etter fastsatte satser, se prisliste for hvert lokale i Aktiv kommune

Trenger du veiledning?

Ditt lokale kulturkontor kan hjelpe deg med å finne egnede kulturlokaler i ditt nærmiljø, og veilede deg dersom du er usikker på søknadsprosessen:

 

Les mer om: