Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en rekke smilende mennesker, som står i grønne omgivelser i solskinn.
De bergenske Youth Hansa-deltakerne deltok blant annet i en plant-et-tre-aksjon, under Hansadagene i Pskov i Russland i 2019. Her avbildet sammen med to lokale frivillige aktører.
Bilde: Anita Solbakken

Vil du representere Bergen under Hansadagene i Neuss?

Bergen kommune søker etter ungdommer og kulturgrupper som vil delta under Hansadagene i Tyskland i mai. Søknadsfrist er 10. februar.

De 42. internasjonale Hansadagene arrangeres 26.-29. mai i Neuss. Årets tema er «INto the flow of time». Les mer om årets arrangement her. 

Youth Hansa

Hansadagene har sin egen ungdomsdel – Youth Hansa. De som blir valgt ut til å delta, får dekket reise og opphold av Bergen kommune. Søkere må være i aldersgruppen 18-24 år og ha Bergen som bostedskommune. Les mer i vedlagt søknadsskjema.

Kulturgrupper

Kommunen søker også kulturgrupper, eksempelvis kor og korps, til å representere Bergen under Hansadagene. Bergen kommune vil kjøpe tjenester av kulturgruppene for medvirkning i kulturprogrammet. De som blir valgt ut til å delta, må selv dekke utgifter til reise og opphold samt organiseringen av det. Les mer i vedlagt søknadsskjema.

Slik søker du

Søknadsskjema (se vedlegg) sendes på e-post til postmottak.kultur@bergen.kommune.no innen 10. februar.

Det vil bli gjennomført samtaler med de mest aktuelle søkerne.

Det tas forbehold om at turen kan gjennomføres som planlagt, med bakgrunn i covid-19.  

Alle deltakere må selv sørge for å ha gyldig pass i henhold til reisemålet, samt reiseforsikring og eventuell annen dokumentasjon som kreves. Flere vilkår finner du i søknadsskjemaene. 

Har du spørsmål? Kontakt Maja Zahl i Bergen kommune på tlf. 482 43 994 eller e-post maja.zahl@bergen.kommune.no, eller Hilde Arnesen i Museum Vest på tlf. 976 15 097 eller e-post hilde.arnesen@museumvest.no

Vedlegg