Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.08.2013
Saksnummer: 201314147
Arealplan-ID: 18190000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Åsane

I henhold til plan- og bygningsloven § 17- 4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Åsane Handel AS

Utbyggingsavtalen gjelder oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsen pkt. 1.9.21 i reguleringsplan Åsane Senterområde S3, om opparbeiding av Myrdalsvegen innenfor planområdet. Avtalen regulerer finansieringsansvar og gjennomføring av veitiltaket.

Saksdokumenter: