Kunngjøringer

SØK ETTER KUNNGJØRING:
VELG KUNNGJØRING:
Om kategoriene

Kunngjøringsoversikt

 • 121 funnet
 • Bekkjarvikveien boliger

  Gnr 186 bnr 85 m.fl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 21.10.2017
   Saksnummer: 201334138
   Planarkiv: 63640000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Bergveien

  Gnr 19, bnr 50 m.fl. Bergveien, reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 21.10.2017
   Saksnummer: 201604503
   Planarkiv: 64930000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fyllingsdalen
 • Kommuneplanens arealdel

  Byrådet har vedtatt å legge forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til offentlig ettersyn. Av praktiske hensyn er arbeidstittelen på planforslaget i høringsperioden fortsatt KPA2016.

 • Haukelandsbakken

  Gnr. 161 bnr. 1264 mfl. Hovedformål: Institusjon/sykehus

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.10.2017
   Saksnummer: 201423916
   Planarkiv: 65330000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Bergenhus
 • Søreide sentrum

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Høyt på strå AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 30.09.2017
   Saksnummer: 201724403
   Planarkiv: 60030000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Naustvegen 28

  Gnr. 182, bnr. 184. Etablering av leilighetsbygg/lavblokk

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 23.09.2017
   Saksnummer: 201525636
   Planarkiv: 64710000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Torvmyra - 2 byggefelt

  Gnr. 129 bnr. 725 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 23.09.2017
   Saksnummer: 201622981
   Planarkiv: 63940000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Salhusvegen 90- Mindre endring av reguleringsplan

  Gnr. 182, bnr. 679. Formål: Boliger med tilhørende infrastruktur.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 22.09.2017
   Saksnummer: 201709268
   Planarkiv: 61280000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Paradis sentrum

  Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Paradis Næringseiendom AS om ny infrastruktur på Paradis.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.09.2017
   Saksnummer: 201501943
   Planarkiv: 60760000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana
 • Mjølkeråen

  Åsane gnr.182bnr. 2 m. fl.Forslag til detaljregulering.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 02.09.2017
   Saksnummer: 201620494
   Planarkiv: 65030000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Søreide sentrum

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Coop Hordaland SA.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 26.08.2017
   Saksnummer: 201613995
   Planarkiv: 60030000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Gnr. 96, bnr. 78 mfl., Jonsokhaugen

  Jonsokhaugen boligområde, Detaljregulering. Hovedformål bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 19.08.2017
   Merknadsfrist: 10.09.2017
   Saksnummer: 201017606 / 201629397
   Planarkiv: 61790000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Markaneset Vest

  Gnr. 36 bnr. 8 mfl. Forslag til detaljregulering

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 19.08.2017
   Saksnummer: 201430539
   Planarkiv: 64510000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Ytrebygda
 • Schweigårdsvei 22

  Gnr. 160 bnr. 369 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 19.08.2017
   Saksnummer: 201125739
   Planarkiv: 63230000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Årstadveien

  Gnr. 163 bnr. 214 mfl. Detaljregulering

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 19.08.2017
   Saksnummer: 201337395
   Planarkiv: 64200000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Bergenhus
 • Åsane videregående skole, Åsane kulturhus og bibliotek

  Gnr. 189 bnr. 215 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 19.08.2017
   Saksnummer: 201632158
   Planarkiv: 65260000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Bybanen sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 1

  Reguleringsplan for delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201423440
   Planarkiv: 64040000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Bergenhus
 • Bybanen sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 2

  Detaljreguleringsplan for delstrekning 2, Mindemyren, er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201508132
   Planarkiv: 64860000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Bybanen sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 3

  Reguleringsplan for delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen, er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201427721
   Planarkiv: 64050000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fyllingsdalen
 • Bybanen sentrum-Fyllingsdalen. Kaigaten

  Detaljreguleringsplan for midlertidig endeholdeplass i Kaigaten er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201605796
   Planarkiv: 64840000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Bergenhus
 • Godsterminal, Nygårdstangen

  Gnr 166, bnr 952 mfl. Bergen godsterminal, Nygårdstangen. Formål:Nytt logistikknutepunkt.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201211124
   Planarkiv: 64820000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Bergenhus
 • Hatlestad

  Gnr 82, bnr 9, mfl., Hatlestad, Reguleringsplan. Hovedformål bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201303945
   Planarkiv: 64210000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Johan Berentsens vei

  Gnr 149, bnr 1135 mfl., Johan Berentsens vei. Hovedformål trafikksikringstiltak.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201611467
   Planarkiv: 65080000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Statsminister Michelsens veg 67

  Gnr 13, bnr 105, mfl., Statsminister Michelsens veg 67, Reguleringsplan. Hovedformål bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.08.2017
   Saksnummer: 201638017
   Planarkiv: 65180000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Dyrhaugen

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Townhouse Skjold AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201634119
   Planarkiv: 63960000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Fana
 • Hopsnesvegen 48

  Gnr. 41, bnr. 973, Hopsnesvegen 48, Hovedformål: Kontor

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201633450
   Planarkiv: 65240000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Lakslia

  Gnr.287, bnr.8,638 Lakslia. Forslag til detaljregulering. Hovedformål boligbebyggelse.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201521875
   Planarkiv: 64530000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Lono

  Gnr. 295, bnr. 133 mfl., Lono, reguleringsplan. Hovedformål bolig.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201217219
   Planarkiv: 63110000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Sykkelfelt Carl Konows gate

  Laksevåg, Sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris-Damsgård

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201010940
   Planarkiv: 63270000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Laksevåg
 • Wallemsvikveien

  Gnr. 146, bnr. 6, 47, 64, 87 mfl. Wallemsvikveien Formål:bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201520278
   Planarkiv: 19600000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Ytrebygda, Gnr. 121, Bnr. 53, 54, 273 m.fl.,

  Ytrebygda, Gnr. 121, Bnr. 53, 54, 273 m.fl., Kannevikneset boligområde.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201203632
   Planarkiv: 62510000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Øvre Kråkenes

  Gnr. 20, bnr. 6 mfl.,Øvre Kråkenes. Hovedformål bolig.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 05.08.2017
   Saksnummer: 201516278
   Planarkiv: 64540000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fyllingsdalen
 • Områderegulering for Laksevåg

  Gnr. 123 bnr. 271 mfl. Rv 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur. Melding om utvidelse av planområdet for reguleringsarbeid

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.07.2017
   Saksnummer: 201636271
   Planarkiv: 64550000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Kalfarveien, Gamle Betanien

  Gnr. 166 bnr. 1764 mfl. Begrenset høring

 • Brann Stadion, reguleringsplan

  Gnr. 162 bnr. 1224 mfl. Hovedformål: Bolig (studentbolig)

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 24.06.2017
   Saksnummer: 201620540
   Planarkiv: 65160000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad
 • Espehaugen, detaljregulering

  Gnr. 107 bnr 141,537 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 17.06.2017
   Saksnummer: 201214843
   Planarkiv: 63190000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Myrdal idrettspark

  Gnr. 188 bnr. 492 mfl. Hovedformål: Idrettsanlegg

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.06.2017
   Saksnummer: 201511171
   Planarkiv: 64430000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Kokstadvegen

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Automobil Holding AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.05.2017
   Saksnummer: 201626201
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Dyrhaugen

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Townhouse Skjold AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201634119
   Planarkiv: 63960000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana
 • Simonsviken næringspark

  Gnr. 149, bnr. 4 mfl. Fastsatt planprogram

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.03.2017
   Saksnummer: 201419106
   Planarkiv: 64150000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Laksevåg
 • Sandslikrysset

  Bergen kommune har fremforhandlet to utbyggingsavtaler med Statens vegvesen og Sandslihaugen 30 AS, samt Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS og Sandsligården KS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 10.12.2016
   Saksnummer: 201602939
   Planarkiv: 61500000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Igangsetting - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Kokstadvegen

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 26.11.2016
   Saksnummer: 201607991
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda
 • Inngått utbyggingsavtale for Lyderhornslien sør

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17- 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og JM Norge AS, jf Byrådsvedtak den 23.4.2015, sak 1129/15.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 01.10.2016
   Saksnummer: 201418300
   Planarkiv: 18630001

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Laksevåg
 • Møllendalsveien

  Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsveien 40 AS (BIR)

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 01.10.2016
   Saksnummer: 200720658
   Planarkiv: 19530000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydeler: Bergenhus, Årstad
 • Fastsatt planprogram for Mulebanen

  Gnr. 168, bnr. 563, mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 29.09.2016
   Saksnummer: 201316458
   Planarkiv: 64180000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Bergenhus
 • Fastsatt planprogram for Myrdal idrettspark

  Gnr. 188 bnr. 492 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.08.2016
   Saksnummer: 201511171
   Planarkiv: 64430000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Åsane
 • Kokstadveien

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.08.2016
   Saksnummer: 201607991
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Statsminister Michelsensvei

  Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med DESYVFJELL AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.06.2016
   Saksnummer: 201501943
   Planarkiv: 62570000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana
 • Inngått avtale for Bjørgeveien

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Backer Bolig AS og Hordaland Fylkeskommune v/Statens Vegvesen, jf Byrådsvedtak den 11.2.2016, sak 1049/16.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.04.2016
   Saksnummer: 201404953
   Planarkiv: 18840000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Fyllingsdalen
 • Inngått avtale for Sandviksbodene 78c – 80

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 - 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Sandviksboder 78 AS, Elsesro Brygge AS, Lemkuhl Utvikling AS og Sandviken Eiendom AS, jf Byrådsvedtak den 18.2.2016, sak 1060/16.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.04.2016
   Saksnummer: 201107097
   Planarkiv: 60390000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Bergenhus
 • Sandslikrysset

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen, Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 02.04.2016
   Saksnummer: 201415369
   Planarkiv: 62150000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda
 • DEL PÅ: