Annonseringsdato: 03.02.2024
Merknadsfrist: 02.03.2024
Saksnummer: 2022-10770
Arealplan-ID: 65340000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Sandsliåsen Utbygging AS, org. nr. 917 537 577.

Avtalen gjelder utbygging innenfor planområdet Sandsliåsen, gnr. 116, bnr. 160, jf. plannr.  65340000 (Detaljreguleringen), vedtatt av Bergen bystyre den 28.05.2020 i sak 163/20. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølge krav i reguleringsplanen. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17- 4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet. 

Merknader 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad