Annonseringsdato: 13.01.2024
Merknadsfrist: 13.02.2024
Saksnummer: 2023-214407
Arealplan-ID: 60760000, 62570000, 65180000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale

Bergen kommune har fremforhandlet to utbyggingsavtaler med Desyvfjell AS, org. nr. 992 367 660 og Desyvfjell 2 AS, org. nr. 817 405 592 og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalene regulerer anleggsbidrag fra Desyvfjell AS og Desyvfjell2 AS til realisering av gjenstående del av felles offentlig infrastruktur, som veger og torg, i samsvar med forutsetningene områdereguleringen for Paradis sentrum og rekkefølgekrav detaljreguleringsplanene for område KB4, utenfor områdeplanen. Utbyggingsavtalene fastsetter partenes ansvar for finansiering og realisering av tiltakene.

Utbyggingsavtalene legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalene behandles av byrådet.

Merknader 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalene sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

Fremforhandlede utbyggingsavtaler.

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad