Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.02.2023
Merknadsfrist: 13.03.2023
Saksnummer: 2022-20563
Arealplan-ID: 65820000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. Områderegulering. Begrenset høring.

Reguleringsplanforslag for Bybanen til Åsane var på høring november-desember 2022. Det gjennomføres nå en begrenset høring for en justering av planforslaget ved E39 ved Selviktunnelen. Dette gjelder: 

E39 i nordgående retning justeres noe østover for å gi en god og sammenhengende linjeføring. Justering av vegen er på 0-3,5 meter, og muren i ytterkant av veganlegget må flyttes tilsvarende. 

Berørte parter varsles særskilt ved brev.

 

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

 

Vedlegg

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad