Annonseringsdato: 05.08.2023
Saksnummer: 2023-04162
Arealplan-ID: 63190000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med EPH 4 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra EPH 4 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan for Espehaugen, samt kommunedelplan BLÅE, begge vedtatt av Bergen bystyre i 2017. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplanen.

Saksdokumenter