Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.08.2022
Merknadsfrist: 20.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20626
Arealplan-ID: 70420000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 12 bnr. 303. Detaljregulering.

Om planforslaget

Abo Plan & Arkitektur AS foreslår på vegne av Fantoftvegen 44 AS detaljregulering for et område på 4,2 daa i Fana bydel. Planforslagets hovedformål er å regulere Fantoftvegen 44, gnr. 12. bnr. 303 til bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse i form av 9 rekkehus med tilhørende fellesarealer.  Planforslaget forutsetter sanering av eksisterende kontorbygg og avkjørsel. 

I etterkant av planoppstart er et tilgrensende trafikkareal for turbusser, gnr. 12, bnr. 343, innlemmet i planområdet. Varsel om utvidelse av planområdet skjer gjennom offentlig ettersyn. 

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer: PLAN-2022/20626.  
«Plan- og bygningsetaten har fått nytt saksbehandlingssystem og pågående saker har fått nytt saksnummer. I innsynsløsningen vil dokumenter journalført før 01.05.2022 finnes ved søk på saknr. 202021588».

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad