Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.03.2014
Saksnummer: 200720658
Arealplan-ID: 60210000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Møllendalsbakken 6 AS vedrørende bidrag til felles infrastruktur i Møllendal.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17- 4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Møllendalsbakken 6 AS vedrørende bidrag til felles infrastruktur i Møllendal, jf Byrådsvedtak den 12.12.2013, sak 1553-13.

Møllendalsbakken 6 AS skal bidra med 4,9 millioner kroner til finansiering av felles infrastrukturtiltak som følger av vedtatt reguleringsplan, herunder opprustning av Møllendalsbakken og Møllendalsveien, offentlig plass, strandpromenade, Elvepark og friområde på Grønneviksøren. Ved dette oppfylles aktuelle rekkefølgekrav i reguleringsplan Møllendalsbakken Næringspark P 6021.00.00, vedtatt av Bergen bystyre 23.1.2012, planbestemmelsene § 1.4.1. og 1.4.2.

Saksdokumenter: