Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.08.2022
Merknadsfrist: 27.09.2022
Saksnummer: 2021-38579
Arealplan-ID: 61330000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Laksevåg

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Janaveien AS

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til realisering av offentlige infrastrukturtiltak i form av fortau, gang-/sykkelveier og sykkelveier med tilgrensende areal iht. reguleringsplan for LAKSEVÅG. GNR 137 BNR 466 MFL., DROTNINGSVIK NÆRINGSOMRÅDE vedtatt av Bergen bystyre den 20.01.2016.

Avtalen oppfyller Janaveien AS sine forpliktelser når endelig bidragssum er fastsatt og er skrevet inn i avtalen og avtalen er signert av kommunen.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden innen 27.09.2022. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.