Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.11.2018
Saksnummer: 2018/02938
Arealplan-ID: 62150000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Knutepunkt Sandsli AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Knutepunkt Sandsli AS.

Knutepunkt Sandsli AS og Bergen kommune skal bidra med henholdsvis 6 millioner og 1,3 millioner til finansiering av nytt Sandslikryss. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandslikrysset, vedtatt av Bergen bystyre den 20.05.2014, planbestemmelsene § 1.11.1.

Saksdokumenter: