Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.12.2020
Merknadsfrist: 26.01.2021
Saksnummer: 201721558
Arealplan-ID: 65960000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 111 bnr. 83. Hovedformål: Næring. Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus Bergen AS foreslår på vegne av Posten Eiendom Bergen AS detaljregulering for et område på Kokstad i Ytrebygda bydel. Planområdet er på ca. 386 dekar, og består i hovedsak av gnr.111, bnr.83, samt tilhørende tilkomstveier (Kokstaddalen og Kokstadvegen). Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.

Planområdet grenser til næringsareal i sør (Kokstaddalen) og et større friluftsområde (Storrinden) i nord. Det legges opp til ca. 82 300 m2 BRA nytt næringsareal. Total utnyttelsesgrad er satt til maks %-BRA=50 %, inkludert parkering.

Planforslagets hovedformål er å tilrettelegge for et nytt logistikksenter for Posten Bring, samtidig som det legges til rette for utvikling av et nytt næringsområde (I/L) i direkte tilknytning til eksisterende næringsarealer på Kokstad. Reguleringsplanen åpner videre for å etablere energisentral for BIR/BKK.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak har Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården redusert åpningstid. Vi er åpen alle hverdager mellom klokken 08.00 og 14.00.
Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Av smittevernhensyn har vi ikke papirversjoner av kunngjøringene liggende i kundesenteret.

Alle dokumenter i saken ligger tilgjengelig på nett.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad