Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.07.2021
Saksnummer: 2020/04634
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Kokstaddalen 53 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstaddalen 53 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Kokstad øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.