Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.11.2018
Saksnummer: 2017/11582
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Tess Vest Eiendom AS.

Tess Vest Eiendom AS skal bidra med inntil kr 600 000,- til finansiering av offentlig infrastruktur i Kokstad-området. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan/områderegulering for Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 22.03.2011, planbestemmelsene § 3.1.2.

 

Saksdokumenter: