Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.08.2021
Merknadsfrist: 21.09.2021
Saksnummer: 201908434
Arealplan-ID: 70010000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 120 bnr. 113. Detaljregulering

Om planforslaget

Ard arealplan AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS foreslår på vegne av Boligsenteret Prosjektutvikling AS, detaljregulering for et område på Råstølen i Ytrebygda bydel.  

Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse. Bakgrunnen for planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden innenfor planområdet ved å erstatte eksisterende enebolig med lavblokkbebyggelse på 2 etasjer i tillegg til parkeringskjeller. Samlet utnyttelsesgrad er oppgitt å være 90 % -BRA og det legges opp til 10 boenheter.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad