Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 28.09.2019
Saksnummer: 2019/69387
Arealplan-ID: 65730000
Åpne i planregister

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Lilandsjordet Nord, gnr 111 bnr 3 mfl.

Formålet med utbyggingsavtale er å bidra til gjennomføring av reguleringsplan for Lilandsjordet Nord, ved å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i planområdet, herunder utbedring av Kokstadkrysset.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Spørsmål eller innspill til kunngjøringen kan rettes til:

Bergen kommune, Bymiljøetaten
Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen

Epost: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ståle Øvrebø, tlf 40 23 19 10